ಎಎಂಎಲ್/ಕೆವೈಸಿ/ಸಿಎಫ್ಟಿ ನೀತಿ

ಎಎಂಎಲ್/ಕೆವೈಸಿ/ಸಿಎಫ್ಟಿ ನೀತಿ


ಎಲ್ಇಎಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್ಪಿಒಸಿ)
ಹೆಸರು: ಅನಿತಾ ರಮೇಶ್ ನಾಯರ್
ಹುದ್ದೆ: ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್
ವಿಭಾಗ: ವಹಿವಾಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೆವೈಸಿ-ಎಎಂಎಲ್ ಇಲಾಖೆ
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು: ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 022-66684774 ಇಮೇಲ್ : Ho.Boileainquiry@bankofindia.co.in
ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್, ಸ್ಟಾರ್ ಹೌಸ್ 1, ಸಿ -5, "ಜಿ" ಬ್ಲಾಕ್, ಬಾಂದ್ರಾ - ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪೂರ್ವ), ಮುಂಬಾ | 400051