આધાર સેવા કેન્દ્ર


આધાર સેવા કેન્દ્ર (આધાર કેન્દ્રો)

બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ યુઆઈડીએઆઈ ગેઝેટ નોટિફિકેશન નંબર 13012/64/2016/કાનૂની/યુઆઈડીએઆઈ (2016નો નંબર 1) તારીખ 12મી સપ્ટેમ્બર, 2016 (નોંધણી અને અપડેટ નિયમો) મુજબ ભારતભરમાં તેની નિયુક્ત શાખાઓમાં આધાર નોંધણી અને અપડેટ કેન્દ્રો શરૂ કર્યા છે. .

 • નિવાસી નીચેની યુઆઈડીએઆઈ વેબસાઇટ લિંક દ્વારા આધાર નોંધણી કેન્દ્રો શોધી શકે છે. https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx

યુઆઈડીએઆઈ સંપર્ક વિગતો

 • વેબસાઇટ: www.uidai.gov.in
 • ટોલ ફ્રી નંબર: 1947
 • ઇમેઇલ: help@uidai.gov.in

અમારી બેંકના આધાર સેવા કેન્દ્ર (એએસકેએસ) ની યાદી

 • બિઝનેસ કોરોસ્પોન્ડન્ટ (બીસી) મોડલ : બિઝનેસ કોરોસ્પોન્ડન્ટ એજન્ટ એ બેંક શાખાનો એક વિસ્તૃત હાથ છે જે દૂરના વિસ્તારોમાં ગ્રાહકોને ઘરઆંગણે બેંકિંગ અને નાણાકીય સેવાઓ પૂરી પાડે છે.
 • અમારા બીસી આઉટલેટ્સ પર ઉપલબ્ધ સેવાઓ: બીસી આઉટલેટ્સનું સ્થાન. બીસી આઉટલેટ્સ સરકાર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ જન ધન દર્શન એપ પરથી શોધી શકાય છે અને પ્લે સ્ટોર પર ઉપલબ્ધ છે.


 • આધાર નોંધણી માટે રહેવાસીઓએ સહાયક દસ્તાવેજોની અસલ નકલો લાવવાની જરૂર છે. આ અસલ નકલો સ્કેન કરવામાં આવશે અને નોંધણી પછી રહેવાસીઓને પરત આપવામાં આવશે. બધા સહાયક દસ્તાવેજો યુઆઈડીએઆઈ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે અને નોંધણી ફોર્મમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. નોંધણી/અપડેશન કરવા માટે યુઆઈડીએઆઈ માર્ગદર્શિકા મુજબ નિવાસીઓએ નિયત સહાયક દસ્તાવેજો (પીઓઆઈ, પીઓએ, પીઓઆર અને ડીઓબી) સબમિટ કરવાની જરૂર છે.
 • નોંધણી પૂર્ણ થયા પછી, નિવાસીને યુઆઈડીએઆઈ વેબસાઇટ (www.uidai.gov.in) માં નોંધણીની સ્થિતિની ચકાસણી માટે એક સ્વીકૃતિ/નોંધણી સ્લિપ મળશે.


આધાર કેન્દ્રો ખાતે સેવાઓ મેળવવા માટેના ચાર્જિસ (યુઆઈડીએઆઈ મુજબ)

એસ.આર.એલ. નં. સેવાનું નામ રજિસ્ટ્રાર/સેવા પ્રદાતા દ્વારા નિવાસી પાસેથી વસૂલવામાં આવેલી ફી (રૂ.માં)
1 New Aadhaar Enrolment મુક્ત
0-5 વય જૂથના રહેવાસીઓની આધાર જનરેશન (ECMP અથવા CEL ક્લાયન્ટ નોંધણી) ફ્રી ઓફ કોસ્ટ
5 વર્ષથી વધુ વયના રહેવાસીઓની આધાર જનરેશન ફ્રી ઓફ કોસ્ટ
ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટ (05 થી 07 વર્ષ અને 15 થી 17 વર્ષ) ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટ (05 થી 07 વર્ષ અને 15 થી 17 વર્ષ)
ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટ (07 થી 15 વર્ષ અને 17 વર્ષથી વધુ) 100
અન્ય બાયોમેટ્રિક અપડેટ (વસ્તી વિષયક અપડેટ સાથે અથવા વગર) 100
ઓનલાઈન મોડમાં અથવા ECMP/UCL/CELC નો ઉપયોગ કરીને આધાર નોંધણી કેન્દ્ર પર વસ્તી વિષયક અપડેટ (એક અથવા વધુ ફીલ્ડનું અપડેટ) 50
આધાર નોંધણી કેન્દ્ર પર PoA/ PoI દસ્તાવેજ અપડેટ 50
આધાર નોંધણી કેન્દ્ર પર PoA/ PoI દસ્તાવેજ અપડેટ 30
10 આધાર નોંધણી કેન્દ્ર પર PoA/ PoI દસ્તાવેજ અપડેટ 50

ઉપર દર્શાવેલ તમામ દરો GST સહિત છે.


અમારા આધાર કેન્દ્રોમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ

 • તાજી આધાર નોંધણી
 • આધાર કાર્ડમાં તમારું નામ, જન્મતારીખ, લિંગ, સંબંધિત વિગતો, સરનામું, ફોટોગ્રાફ, બાયો મેટ્રિક, મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ અપડેટ કરો
 • તમારો આધાર શોધો અને છાપો
 • 5 અને 15 વર્ષની ઉંમરના બાળકો માટે ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટ

તકરાર નિવારણ તંત્ર

આધારની નોંધણી કરનાર ઓપરેટર દ્વારા અપાતી સેવાઓમાં ઉણપ અંગેની ફરિયાદોના નિવારણ માટે અમારી બેંકમાં ફરિયાદ નિવારણ તંત્ર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. ફરિયાદોને અમારી સેવાઓ પરના પ્રતિસાદ તરીકે લઈ શકાય છે અને અમારી સેવાઓની ગુણવત્તા સુધારવા માટેના સાધન તરીકે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. તમામ ફરિયાદો/ફરિયાદો પર ઝડપથી ધ્યાન આપવામાં આવશે અને ફરિયાદીને કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીની જાણ કરવામાં આવશે. બેંકે બેંકની ગ્રાહક તકરાર નિવારણ નીતિમાં નિર્ધારિત મર્યાદાથી વધુ નહીં, પરંતુ વાજબી સમયગાળાની અંદર સમસ્યાનું સમાધાન/બંધ કરવા તમામ પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. ફરિયાદોનો પ્રકાર ગ્રાહકો તકરાર નોંધાવવા અને નિવારણ માટે નીચેના નંબરો અને ઈ-મેઈલ્સ પર પહોંચી શકે છેઃ

ક્રમ નં. કાર્યાલય સંપર્ક ઇમેલ સરનામું
1 બીઓઆઈ, હેડ ઓફિસ – નાણાકીય સર્વસમાવેશકતા 022-6668-4781 Headoffice.Financialinclusion@bankofindia.co.in
2 યુઆઈડીએઆઈ 1800-300-1947 અથવા 1947 (ટોલ ફ્રી) help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in