સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ્સ


પાત્રતા

 • આ ખાતું એક વાલી બાળકીના નામે ખોલાવી શકે છે, જેની ઉંમર દસ વર્ષની થઈ નથી.
 • ખાતું ખોલાવતી વખતે વાલી અને બાળકી બંને ભારતના નિવાસી નાગરિક હોવા જોઈએ.
 • દરેક લાભાર્થી (છોકરી)નું એક જ ખાતું હોઈ શકે છે.
 • એક પરિવારમાં વધુમાં વધુ બે બાળકીઓ માટે ખાતું ખોલાવી શકાય છે.
 • જો આવા બાળકો જન્મના પ્રથમ અથવા બીજા ક્રમમાં અથવા બંનેમાં જન્મ્યા હોય તો, જોડિયા/ત્રણ બાળકોના જન્મના પ્રમાણપત્રો સાથે આધારભૂત વાલી દ્વારા એફિડેવિટ સબમિટ કર્યા પછી, કુટુંબમાં બે કરતાં વધુ ખાતા ખોલી શકાય છે. કુટુંબમાં જન્મના પ્રથમ બે ક્રમમાં આવા બહુવિધ કન્યા બાળકો. (પૂરી પાડવામાં આવેલ આગળ કે ઉપરોક્ત જોગવાઈ બીજા ક્રમના જન્મની છોકરીને લાગુ પડશે નહીં, જો કુટુંબમાં જન્મના પ્રથમ ક્રમમાં બે કે તેથી વધુ બચી ગયેલી બાળકીઓ હોય.)
 • એનઆરઆઈ આ ખાતા ખોલવા માટે પાત્ર નથી.

જરૂરી દસ્તાવેજો

 • વાલીની ઓળખ અને સરનામાના પુરાવા સાથે બાળકીનું જન્મ પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત છે.
 • વાલીનું PAN ફરજિયાત છે.
 • નોમિનેશન ફરજિયાત છે
 • એક અથવા વધુ વ્યક્તિઓ માટે નોમિનેશન કરી શકાય છે પરંતુ ચાર વ્યક્તિઓથી વધુ નહીં
 • વધુ સ્પષ્ટતા માટે, કૃપા કરીને 12મી ડિસેમ્બર 2019ની સરકારી સૂચના જીએસઆર 914 (ઇ) નો સંદર્ભ લો

ટેક્સ બેનિફિટ

નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન કરવામાં આવેલા રોકાણ માટે કલમ 80 (C) હેઠળ ઇઇઇ કર લાભ :

 • 1.5 લાખ સુધીના રોકાણના સમયે મુક્તિ
 • ઉપાર્જિત વ્યાજ પર મુક્તિ
 • પાકતી મુદતની રકમ પર મુક્તિ.

રોકાણ

 • ઓછામાં ઓછી રૂ.ની રકમ સાથે ખાતું ખોલાવી શકાય છે. 250 અને ત્યાર બાદ રૂ.ના ગુણાંકમાં થાપણો. ખાતામાં 50 કરી શકાય છે.
 • લઘુત્તમ યોગદાન રૂ. 250 જ્યારે મહત્તમ યોગદાન રૂ. એકાઉન્ટ ખોલવાની તારીખથી 15 વર્ષ સુધી પ્રતિ નાણાકીય વર્ષ 1,50,000.

વ્યાજ દર

 • હાલમાં, એસએસવાય હેઠળ ખોલવામાં આવેલા ખાતાઓ પર 8.20% વાર્ષિક વ્યાજ મળે છે. જો કે, વ્યાજ દર ભારત સરકાર દ્વારા ત્રિમાસિક રૂપે સૂચિત કરવામાં આવે છે.
 • વ્યાજ વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ કરવામાં આવશે અને નાણાકીય વર્ષના અંતે ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.
 • એક કેલેન્ડર મહિના માટેના વ્યાજની ગણતરી 5મા દિવસે અને મહિનાના છેલ્લા દિવસની વચ્ચેના સૌથી ઓછા બેલેન્સ પર કરવામાં આવશે.
 • એકવાર ખાતું ખોલવાની તારીખથી એકવીસ વર્ષ પૂર્ણ થઈ જાય પછી કોઈ વ્યાજ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે નહીં.

કાર્યકાળ

 • ખાતું ખોલવાની તારીખથી 15 વર્ષ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.
 • ખાતું ખોલવાની તારીખથી 21 વર્ષની મુદત પૂર્ણ થવા પર તે પરિપક્વ થશે.

એકાઉન્ટ બંધ

 • પરિપક્વતા પર બંધ: ખાતું ખોલવાની તારીખથી એકવીસ વર્ષની અવધિ પૂર્ણ થવા પર પરિપક્વ થશે. લાગુ પડતા વ્યાજ સાથે બાકી રહેલ બાકી રકમ ખાતાધારકને ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.
 • 21 વર્ષ પહેલાં બંધ કરવાની મંજૂરી છે જો કોઈ અરજી પર એકાઉન્ટ ધારક બિન-ન્યાયિક સ્ટેમ્પ પેપર પર યોગ્ય રીતે સહી કરેલ ઘોષણા રજૂ કરીને એકાઉન્ટ ધારકના લગ્નના હેતુસર આવી બંધ કરવાની વિનંતી કરે છે. લગ્નની તારીખે અરજદારની ઉંમર અઢાર વર્ષથી ઓછી નહીં હોય તેની પુષ્ટિ કરતી વયના પુરાવા સાથે નોટરી દ્વારા આધારભૂત.

આંશિક ઉપાડ

 • ખાતાધારકના શિક્ષણના હેતુ માટે ઉપાડની અરજીના વર્ષ પહેલાંના નાણાકીય વર્ષના અંતે ખાતામાં રહેલી રકમના મહત્તમ 50% સુધી ઉપાડની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
 • ખાતાધારકની ઉંમર 18 વર્ષની થઈ જાય અથવા 10મું ધોરણ પાસ કરે, બેમાંથી જે વહેલું હોય તે પછી જ આવા ઉપાડની મંજૂરી આપવામાં આવશે.


તમારી નજીકની તમામ બઓઇ શાખાઓમાં ખાતું ખોલવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.

 • એક વ્યક્તિ મહત્તમ 2 દીકરીઓ વતી ખાતું ખોલાવી શકે છે જેમની ઉંમર 10 વર્ષથી ઓછી છે.

જરૂરી દસ્તાવેજો

 • વાલી અને ખાતાધારકનો તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો.
 • બાળકીનું જન્મ પ્રમાણપત્ર.

વાલી માટે સરનામા અને ઓળખનો પુરાવો

 • આધાર કાર્ડ
 • પાસપોર્ટ
 • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી
 • મતદારનું આઈડી કાર્ડ
 • રાજ્ય સરકારના અધિકારીની સહીવાળું એનઆરઇજીએ દ્વારા જારી કરાયેલ જોબ કાર્ડ
 • નેશનલ પોપ્યુલેશન રજીસ્ટર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ પત્ર જેમાં નામ અને સરનામાની વિગતો છે.
 • પાન કાર્ડ

બીઓઆઈ માં ટ્રાન્સફર કરો

 • સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ કોઈપણ અન્ય બેંક/પોસ્ટ ઓફિસમાંથી તમારી નજીકની BOI શાખામાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

સ્થાયી સૂચના


ગ્રાહકો અન્ય બેંક/પોસ્ટ ઓફિસમાં રાખેલ તેમનું હાલનું સુકન્યા સમૃધ્ધિ યોજના એકાઉન્ટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ટ્રાન્સફર કરી શકે છે:-

 • ગ્રાહકે બેંક ઓફ ઈન્ડિયા શાખાના સરનામાનો ઉલ્લેખ કરતા વર્તમાન બેંક/પોસ્ટ ઓફિસ પર SSY એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર વિનંતી સબમિટ કરવાની જરૂર છે.
 • વર્તમાન બેંક/પોસ્ટ ઓફિસે બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની શાખાના સરનામા પર ખાતાની પ્રમાણિત નકલ, ખાતું ખોલવાની અરજી, નમૂનો સહી વગેરે જેવા મૂળ દસ્તાવેજો, ચેક/ડીડી સહિતની બાકી રકમ માટે મોકલવાની વ્યવસ્થા કરશે. એસએસવાય એકાઉન્ટ.
 • એકવાર બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં દસ્તાવેજોમાં એસએસવાય એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર થઈ જાય, પછી શાખા અધિકારી ગ્રાહકને દસ્તાવેજોની રસીદ વિશે જાણ કરશે.
 • ગ્રાહકે કેવાયસી દસ્તાવેજોના નવા સેટ સાથે નવું એસએસવાય એકાઉન્ટ ઓપનિંગ ફોર્મ સબમિટ કરવું જરૂરી છે.

image


ખાતું ખોલવાનું એસએસએ ફોર્મ
download
એસએસએ ફોર્મ એકાઉન્ટને અકાળે બંધ કરવું
download
એસસીએસએસ ફોર્મ ઉપાડ
download
એસએસએ ફોર્મ ખાતું બંધ કરવું
download
એસએસએ ફોર્મ રદ કરવા નામાંકનની વિવિધતા
download
એસએસએ ફોર્મ એફિડેવિટ
download
એસએસએ ફોર્મ અસ્વીકરણનો પત્ર
download
એસએસએ ફોર્મ ઇન્ડેમ્નિટીનો પત્ર
download
એસએસએ ફોર્મ સ્થાયી સૂચનાઓ
download
એસએસએ એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર
download