આનુષંગિક સેવાઓ


ઓનલાઇન બેંકિંગ સુવિધા

સેવાઓ વિગતો
ટર્મ ડિપોઝિટ વિનંતી ટર્મ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ ઓનલાઇન ખોલો
ડેબિટ-કમ-એટીએમ કાર્ડ એટીએમ કાર્ડ હોટ લિસ્ટિંગ, પિન ચેન્જ, પિન રિસેટ અને અનબ્લોક
ચેક બુક વિનંતી ઓનલાઇન ચેક બુકની વિનંતી કરો
ચેક બુક સ્ટેટસ પૂછપરછ ચેક બુક વિગતો પૂછપરછ
ડીડી પૂછપરછ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ પે ઓર્ડરની વિગતોની પૂછપરછ

ઓનલાઇન ચુકવણી સેવાઓ

બીઓઆઈ સ્ટાર ઇપે પર તમે તમારા બીલ ચૂકવી શકો છો અને ઓનલાઇન અન્ય ચુકવણી કરી શકો છો. દર વખતે ચેક લખવાને બદલે હવે તમે ઇન્ટરનેટ (કમ્પ્યુટર, કિઓસ્ક વગેરે) સાથે જોડાયેલા કોઇપણ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને માઉસના ક્લિકથી પેમેન્ટ કરી શકો છો.

વધુ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો ઓનલાઇન પેમેન્ટ સર્વિસીસ - બીઓઆઈ સ્ટાર ઇપે

  • વધુ મોડી ચુકવણીઓ નથી
  • વધુ કતારો નથી
  • ચેક જમા કરાવવાની હવે કોઈ મુશ્કેલી નહીં

મારું આઈટી રિટર્ન

બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ગ્રાહકો ઓનલાઇન ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકે છે. ગ્રાહકને પ્લાનમાં ડિસ્કાઉન્ટેડ રેટ મુજબ ચાર્જ લેવામાં આવે છે, તે /તેણી પસંદ કરે છે. આ સુવિધા એ ગ્રાહક માટે નિઃશુલ્ક છે, જેની કુલ આકારણીપાત્ર આવક આકારણી વર્ષમાં રૂ. 5 લાખથી ઓછી હોય છે.
વધુ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો my IT Return

ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ-બિલ ડેસ્ક.

બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ડાયરેક્ટ બિલિંગ ક્રેડિટ કાર્ડના ગ્રાહકો હવે અન્ય બેંકોના ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ ખાતામાંથી સુરક્ષિત અને સુવિધાજનક રીતે તેમની ક્રેડિટ કાર્ડ ચુકવણીઓ ઓનલાઈન કરી શકે છે.

બિલડેસ્ક દ્વારા વધુ ક્રેડિટ કાર્ડ ચુકવણી જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ-એનઇએફટી

Pay your BOI Card dues through NEFT (National Electronic Funds Transfer). To avail this service visit your bank's net banking & add BOI Card as a beneficiary under third party transfer for convenient payment options.

How to make payment-using NEFT?

a) Visit your bank's net banking & add BOI Card holder’s name as a beneficiary under third party transfer.
b) Add IFSC code BKID0000101 for making BOI Card payment.
c) Please enter your 16 digit BOI Card number in the place for Account number on the banking page
d) Fill Bank name – BOI Credit CARD - NEFT and Bank Address – Card Products Dept., Bank of India, Mumbai Main Branch, 4th Floor, 70/80 MG Road, Mumbai 400 021.
e) After completing the registration make your BOI Card payment through this payment mode.

You can also visit your Branch of the Bank where you maintain account, and provide the details like IFSC Code (stated above) and 16 digit cards BOI Credit Card Number, Name of beneficiary (as above) for sending the NEFT for your BOI credit card dues.

* Payment will reflect within 2 working days in your BOI Credit Card account.