પીપીએફ એકાઉન્ટ્સ


વ્યાજ

જી ઓ આઇ દ્વારા સમયાંતરે વ્યાજ દર જાહેર કરવામાં આવે છે. વર્તમાન આર ઓ આઇ વાર્ષિક 7.10% છે

 • દરેક નાણાકીય વર્ષના અંતે વ્યાજ ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.
 • કૅલેન્ડર મહિના માટેના વ્યાજની ગણતરી ક્રેડિટ બેલેન્સના આધારે પાંચમા દિવસે અને મહિનાના અંતે જે પણ ઓછી હોય તેના આધારે કરવામાં આવે છે.

ટેક્સ બેનિફિટ

પીપીએફ એ એક રોકાણ છે જે ઈઆઈ (મુક્તિ-મુક્તિ-મુક્તિ) શ્રેણી હેઠળ આવે છે-

 • પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં કરાયેલ રૂ. 1.5 લાખ સુધીના રોકાણો આવકવેરા કાયદાના યુ/એસ 80સી હેઠળ કર કપાતપાત્ર છે.
 • ઉપાર્જિત વ્યાજ કરની અસરોમાંથી મુક્તિ છે.
 • પાકતી મુદતે સંચિત રકમ સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત છે.

અન્ય મહત્વની સુવિધાઓ

પીપીએફ અન્ય લાભોની શ્રેણી સાથે આવે છે:-

 • લોન સુવિધા: પીપીએફ થાપણો સામે લોનની સુવિધા થાપણના ત્રીજાથી પાંચમા વર્ષ સુધી છેલ્લા નાણાકીય વર્ષના અંતે જમા થયેલી રકમના 25% ની હદ સુધી ઉપલબ્ધ છે. લોન 36 મહિનામાં ચૂકવવાપાત્ર છે.
 • પરિપક્વતા પછી: ખાતાધારક પાકતી મુદત પછી કોઈપણ સમયગાળા માટે વધુ થાપણો કર્યા વિના એકાઉન્ટ જાળવી શકે છે. ખાતું બંધ ન થાય ત્યાં સુધી ખાતામાં બેલેન્સ સામાન્ય દરે વ્યાજ મેળવવાનું ચાલુ રાખશે કારણ કે પીપીએફ એકાઉન્ટ પર સ્વીકાર્ય છે.
 • તબદીલીક્ષમતા : ખાતું શાખાઓ, બેંકો અને પોસ્ટ ઓફિસમાં સંપૂર્ણપણે ટ્રાન્સફર કરી શકાય તેવું છે.
 • કોર્ટ એટેચમેન્ટ: પીપીએફ ડિપોઝિટ કોઈપણ કોર્ટ દ્વારા જોડી શકાતી નથી.

પાત્રતા

 • નિવાસી ભારતીય વ્યક્તિઓ તેમનું પીપીએફ ખાતું ખોલાવી શકે છે.
 • વાલીઓ સગીર બાળક / અસ્વસ્થ વ્યક્તિ વતી એ/સી ખોલી શકે છે.
 • એનઆરઆઈ એન્ડ હૂંફ પીપીએફ એ/સી ખોલવા માટે પાત્ર નથી.

રોકાણની રકમ

 • ન્યૂનતમ થાપણ રૂ. 500/- જ્યારે મહત્તમ થાપણ રૂ. 1,50,000/- નાણાકીય વર્ષમાં.
 • ડિપોઝિટ એકસાથે અથવા હપ્તામાં કરી શકાય છે.
 • થાપણો રૂ. 100/- ના ગુણાંકમાં હોવી જોઈએ જે એક નાણાકીય વર્ષમાં રૂ. 500/- ની ન્યૂનતમ રકમને આધીન છે.
 • બંધ થયેલ ખાતું રૂ.ની લઘુત્તમ ડિપોઝીટની ચુકવણી દ્વારા સક્રિય કરી શકાય છે. 500/- દરેક ડિફોલ્ટ એફ ય માટે રૂ. 50/-ના દંડ સાથે.
 • સગીર ખાતામાં જમા રકમ રૂ. 1,50,000/- યુ/એસ 80સી ની મર્યાદા માટે ગાર્ડિયનના ખાતાની થાપણ સાથે જોડવામાં આવે છે.

રોકાણની રીત

 • તમામ બીઓઆઇ શાખાઓ અને બીઓઆઇ ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ દ્વારા યોગદાન આપી શકાય છે
 • બીઓઆઇ ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ અને બીઓઆઇ શાખાઓ દ્વારા સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે
 • સ્થાયી સૂચના દ્વારા ખાતામાં ઓટો જમા કરાવવાની સુવિધા હવે ઉપલબ્ધ છે

નામાંકન

 • નોમિનેશન ફરજિયાત છે.
 • પીપીએફ ખાતામાં નોમિનીની મહત્તમ સંખ્યા હવે 4 છે.

સમયગાળો

 • ખાતાની અવધિ 15 વર્ષ છે, જે પછીથી ગમે તેટલા સમય માટે 5 વર્ષ સુધી વધારી શકાય છે.

નોંધ: બંધ કરાયેલ એકાઉન્ટ રૂ.ની પેનલ્ટીની ચુકવણી પર તેના સંચાલન સમયગાળા દરમિયાન પુનઃજીવિત થઈ શકે છે. 50/- ની ડિપોઝીટની બાકી રકમ સાથે. 500/- ડિફોલ્ટના દરેક વર્ષ માટે.

અકાળે બંધ

એકાઉન્ટ ધારકને તેના/તેણીના ખાતાને અથવા કોઈ સગીર/વ્યક્તિનું ખાતું અકાળે બંધ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે કે જેના તે/તેણી/તેણી બેંકને ફોર્મ-5માં આપેલી અરજી પર, નીચેનામાંથી કોઈપણ આધાર પર, વાલી છે. એટલે કે:-

 • ખાતાધારક, તેના/તેણીના જીવનસાથી અથવા આશ્રિત બાળકો અથવા માતા-પિતાના જીવલેણ રોગની સારવાર, સહાયક દસ્તાવેજો અને તબીબી અહેવાલોના ઉત્પાદન પર તબીબી અધિકારી દ્વારા આવા રોગની પુષ્ટિ કરે છે.
 • એકાઉન્ટ ધારકનું ઉચ્ચ શિક્ષણ, અથવા ભારત અથવા વિદેશમાં ઉચ્ચ શિક્ષણની માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાં પ્રવેશની પુષ્ટિમાં દસ્તાવેજો અને ફી બિલના ઉત્પાદન પર આધારિત બાળકો.
 • પાસપોર્ટ અને વિઝા અથવા આવકવેરા રિટર્નની નકલના ઉત્પાદન પર ખાતાધારકના રહેઠાણની સ્થિતિમાં ફેરફાર પર (12મી ડિસેમ્બર 2019 પહેલાં ખોલવામાં આવેલા પીપીએફ ખાતા માટે નિયમ લાગુ થશે નહીં).

જો કે આ યોજના હેઠળ ખાતું ખોલવામાં આવ્યું હોય તે વર્ષના અંતથી પાંચ વર્ષની મુદત પૂરી થાય તે પહેલાં બંધ કરવામાં આવશે નહીં.

વધુ જોગવાઈ છે કે આવા અકાળે બંધ થવા પર, ખાતામાં એવા દરે વ્યાજની મંજૂરી આપવામાં આવશે જે ખાતું ખોલવાની તારીખથી સમયાંતરે ખાતામાં જે દરે વ્યાજ જમા કરવામાં આવ્યું છે તેના કરતાં એક ટકા ઓછું હશે. , અથવા એકાઉન્ટના વિસ્તરણની તારીખ, જેમ કે કદાચ કેસ.


ખાતું ખોલવાની સુવિધા હવે તમારી નજીકની તમામ બીઓઆઇ શાખાઓમાં ઉપલબ્ધ છે.

 • વ્યક્તિ શાખામાં અરજી સબમિટ કરીને ખાતું ખોલાવી શકે છે.
 • વ્યક્તિ દરેક સગીર અથવા અસ્વસ્થ મનની વ્યક્તિ કે જેના તે વાલી છે તેના વતી ખાતું પણ ખોલી શકે છે.

જરૂરી દસ્તાવેજો

તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો

સરનામું અને ઓળખનો પુરાવો

 • આધાર કાર્ડ
 • પાસપોર્ટ
 • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી
 • મતદાર આઈડી કાર્ડ
 • રાજ્ય સરકારના અધિકારીની સહીવાળું એન આર ઇ જી એ દ્વારા જારી કરાયેલ જોબ કાર્ડ
 • નેશનલ પોપ્યુલેશન રજીસ્ટર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ પત્ર જેમાં નામ અને સરનામાની વિગતો છે.

પૈન કાર્ડ (નોંધ:- જો કોઈ વ્યક્તિ ખાતું ખોલાવતી વખતે પૈન સબમિટ ન કરે, તો તેણે ખાતું ખોલવાની તારીખથી છ મહિનાની અંદર તેને બેંકમાં સબમિટ કરવું પડશે).

જો એ/સી સગીર વતી ખોલવામાં આવે તો :- સગીર વયનો પુરાવો.

જો અસ્વસ્થ મનની વ્યક્તિ વતી એ/સી ખોલવામાં આવે તો: - માનસિક હોસ્પિટલના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટનું પ્રમાણપત્ર જ્યાં અસ્વસ્થ મનની વ્યક્તિને બંધ રાખવામાં આવે છે અથવા તેની સારવાર કરવામાં આવે છે, જેમ કે કેસ.

બીઓઆઇ માં ટ્રાન્સફર કરો

 • પીપીએફ એકાઉન્ટ કોઈપણ અન્ય બેંકો/પોસ્ટ ઓફિસમાંથી તમારી નજીકની બીઓઆઇ શાખામાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

સ્થાયી સૂચના

 • રોકાણકારો માટે તેને સરળ બનાવવા અને કોઈપણ દંડથી બચવા માટે, બીઓઆઇ તમારા ખાતામાંથી રૂ. થી શરૂ થતી ઓટો ડિપોઝિટ સુવિધા પણ પ્રદાન કરે છે. 100 માત્ર. ઑનલાઇન અરજી કરો અથવા તમારી શાખાની મુલાકાત લો.


પીપીએફ ખાતું એક અધિકૃત બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાંથી બીજી બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. આવા કિસ્સામાં, પીપીએફ ખાતાને ચાલુ ખાતા તરીકે ગણવામાં આવશે. ગ્રાહકોને તેમના હાલના પીપીએફ ખાતાઓ અન્ય બેંક/પોસ્ટ ઓફિસમાંથી બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ટ્રાન્સફર કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે, નીચેની પ્રક્રિયાને અનુસરવામાં આવે છે:-

 • ગ્રાહકે બેંક/પોસ્ટ ઓફિસમાં પીપીએફ ટ્રાન્સફર વિનંતી સબમિટ કરવાની જરૂર છે જ્યાં પીપીએફ એકાઉન્ટ અસલ પાસબુક સાથે રાખવામાં આવ્યું છે.
 • હાલની બેંક/પોસ્ટ ઓફિસ મૂળ દસ્તાવેજો જેમ કે ખાતાની પ્રમાણિત નકલ, ખાતું ખોલાવવાની અરજી, નોમિનેશન ફોર્મ, નમૂનો સહી વગેરે સાથે પીપીએફ ખાતામાં બાકી રહેલી રકમના ચેક/ડીડી બેંકને મોકલવાની વ્યવસ્થા કરશે. ગ્રાહક દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ ભારત શાખાનું સરનામું.
 • એકવાર બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં દસ્તાવેજોમાં પીપીએફ ટ્રાન્સફર પ્રાપ્ત થઈ જાય, શાખા અધિકારી ગ્રાહકને દસ્તાવેજોની રસીદ વિશે જાણ કરશે.
 • ગ્રાહકે કે ય સી દસ્તાવેજોના નવા સેટ સાથે પીપીએફ એકાઉન્ટ ખોલવાનું ફોર્મ અને નોમિનેશન ફોર્મ સબમિટ કરવું જરૂરી છે.


સ્થાયી સૂચના માટેનું અરજીપત્રક
download
પીપીએફ ફોર્મ અરજી ફોર્મ
download
પીપીએફ ફોર્મ લોન ઉપાડ
download
પીપીએફ ફોર્મ ખાતું બંધ કરવું
download
પીપીએફ ફોર્મ એકાઉન્ટનું વિસ્તરણ
download
પીપીએફ ફોર્મ અપરિપક્વ બંધ
download
પીપીએફ ફોર્મ રદ કરવાની વિવિધતા
download
પીપીએફ ફોર્મ એફિડેવિટ
download
પીપીએફ ફોર્મ અસ્વીકરણ પત્ર
download
પીપીએફ ફોર્મ ક્ષતિપૂર્તિનો પત્ર
download