સિક્યોરિટીઝ સામે લોન/ઓવરડ્રાફ્ટ


  • લોન/ઓવરડ્રાફ્ટ બિન-પરત મોકલી શકાય તેવા ભારતીય રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ થશે.
  • આરબીઆઈના માર્ગદર્શિકા અનુસાર, લોન વ્યક્તિગત હેતુઓ માટે અથવા વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, સિવાય કે પુનઃધિરાણ અથવા સટ્ટાકીય હેતુઓ માટે અથવા કૃષિ / વાવેતર પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા અથવા સ્થાવર મિલકતના વ્યવસાયમાં રોકાણ કરવા માટે.
  • પરત ચૂકવણી ડિપોઝિટના સમાયોજન દ્વારા અથવા ભારતની બહારથી તાજી ઇનવર્ડ રેમિટન્સ દ્વારા કરવામાં આવશે.
  • લોન લેનારાના એનઆરઓ ખાતામાં સ્થાનિક રૂપિયાના સંસાધનોમાંથી પણ લોનની ચુકવણી કરી શકાય છે.
  • રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના કાયદા હેઠળ પ્રસ્તુત નિયમનોની જોગવાઈઓને આધિન પોતાના રહેણાંક ઉપયોગ માટે ભારતમાં ફ્લેટ/મકાન હસ્તગત કરવા માટે.
  • આરબીઆઈની હાલની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, સામાન્ય માર્જિન આવશ્યકતાઓને આધિન કોઈપણ ટોચમર્યાદા વિના ડિપોઝિટર / થર્ડ પાર્ટીને રૂપિયાની લોનને મંજૂરી આપવામાં આવે છે
  • વધુ વિગત માટે, કૃપા કરીને તમારી નજીકની બેંક ઓફ ઇન્ડિયા શાખાનો સંપર્ક કરો.


* નિયમો અને શરતો લાગુ પડે છે. વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને તમારી નજીકની શાખાનો સંપર્ક કરો