• ગોલ્ડ વેલ્યૂના 85 ટકા સુધી લોન ઉપલબ્ધ છે.
 • નોમિનલ પ્રોસેસિંગ ચાર્જ
 • એક્સપ્રેસ ક્રેડિટ ડિલિવરી
 • સરળ ચુકવણી શરતો
 • ઓવરડ્રાફટ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે.
 • કોઈ પૂર્વ બંધ ખર્ચ નથી
 • વ્યાજનો આકર્ષક દર.
 • હોલમાર્ક્ડ જ્વેલરી માટે આરઓઆઇમાં વિશેષ છૂટછાટ*
 • ટી એ ટી - 25 મિનિટ

વધુ માહિતી માટે
કૃપા કરીને એસએમએસ-'GOLD' ને 7669021290 પર મોકલો
8010968370 પર મિસ્ડ કોલ આપો


* નિયમો અને શરતો લાગુ પડે છે. વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને તમારી નજીકની શાખાનો સંપર્ક કરો


તમામ પ્રકારની કૃષિ સંબંધિત પ્રવૃત્તિ, વ્યવસાય સંબંધિત પ્રવૃત્તિ અથવા વપરાશની જરૂરિયાતો માટે ધિરાણની જરૂરિયાતો પૂરી કરવી.

વધુ માહિતી માટે
કૃપા કરીને એસએમએસ-'GOLD' ને 7669021290 પર મોકલો
8010968370 પર મિસ્ડ કોલ આપો


* નિયમો અને શરતો લાગુ પડે છે. વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને તમારી નજીકની શાખાનો સંપર્ક કરો


કોઈપણ વ્યક્તિ કે જે ગોલ્ડ જ્વેલરી/આભૂષણો/સિક્કાઓનો કાયદેસર માલિક છે.

નાણાંનું ક્વોન્ટમ

કૃષિ/એમએસએમઇ/છૂટક અને અન્ય વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો માટે: મહત્તમ રૂ. 50 લાખ

અરજી કરતા પહેલા તમારી પાસે હોવું જ જોઇએ

 • કેવાયસી દસ્તાવેજો (ઓળખનો પુરાવો અને એડ્રેસ પ્રૂફ)
 • ગોલ્ડ જ્વેલરી/સિક્કો જેની પ્રતિજ્ઞા કરી શકાય છે.
 • જમીન ધારણની વિગતો જો હેતુ એગ્રી અને લોનની રકમ> રૂ. 2.00 લાખ.

વધુ માહિતી માટે
કૃપા કરીને એસએમએસ-'GOLD' ને 7669021290 પર મોકલો
8010968370 પર મિસ્ડ કોલ આપો


* નિયમો અને શરતો લાગુ પડે છે. વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને તમારી નજીકની શાખાનો સંપર્ક કરો


As per revised Gold Loan policy-2023 vide HOBC 117/232 dated 28.12.2023

PROCESSING CHARGES

Limit PPC
Upto 1.00 lakh Nil
Over 1.00 lakh to 5.00 lakh Rs.125/- per lakh; Max. Rs.250/-
Over 5.00 lakh Rs.125/- per lakh; Max. Rs 1000/-

RATE OF INTEREST

Products Rate of Interest
Gold loan and Overdraft for Agriculture @ 1 year MCLR+ 0.00% (BSS)+ 0.00 % (CRP) Presently 8.80% p.a.
Gold loan and Overdraft for Food & Agro @ RBLR+ 0.00% (CRP) Presently 9.25% p.a.
Gold loan and Overdraft for MSME & OPS @ RBLR+ 0.00 % (CRP) Presently 9.25% p.a.
Gold Loan for Consumption/ Non-priority Sector @MCLR+ 0.00% (BSS) + 0.00% (CRP) Presently 8.80% p.a.

Charges regarding the fetching/verification of land record for Agricultural Gold Loan, recovered from borrower at the rate of Rs.50/-account/record.

વધુ માહિતી માટે
કૃપા કરીને એસએમએસ-'GOLD' ને 7669021290 પર મોકલો
8010968370 પર મિસ્ડ કોલ આપો


* નિયમો અને શરતો લાગુ પડે છે. વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને તમારી નજીકની શાખાનો સંપર્ક કરો