એફસીએનઆર (બી) ડિપોઝિટ સામે લોન


  • આરબીઆઈની માર્ગદર્શિકા મુજબ લોન ફરીથી ધિરાણ અથવા સટ્ટાકીય હેતુઓ અથવા કૃષિ/વાવેતરની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા અથવા રિયલ એસ્ટેટ વ્યવસાયમાં રોકાણ કરવા સિવાય વ્યક્તિગત હેતુઓ માટે અથવા વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
  • પુનઃચુકવણી કાં તો ડિપોઝિટના એડજસ્ટમેન્ટ દ્વારા અથવા ભારતની બહારથી નવી ઇનવર્ડ રેમિટન્સ દ્વારા કરવામાં આવશે.
  • લોન લેનારના એનઆરઓ ખાતામાં સ્થાનિક રૂપિયાના સંસાધનોમાંથી પણ લોનની ચુકવણી કરી શકાય છે.
  • ભારતીય રિઝર્વ બેંકના અધિનિયમ હેઠળ બનેલા સંબંધિત નિયમોની જોગવાઈઓને આધીન પોતાના રહેણાંક ઉપયોગ માટે ભારતમાં ફ્લેટ/મકાન મેળવવા માટે.
  • આરબીઆઈની વર્તમાન માર્ગદર્શિકા મુજબ, થાપણકર્તા/તૃતીય પક્ષને સામાન્ય માર્જિનની જરૂરિયાતોને આધીન કોઈપણ મર્યાદા વિના રૂપિયાની લોનની મંજૂરી છે.
  • વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને તમારી નજીકની બેંક ઓફ ઈન્ડિયા શાખાનો સંપર્ક કરો.


* નિયમો અને શરતો લાગુ પડે છે. વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને તમારી નજીકની શાખાનો સંપર્ક કરો