જાહેર કરવું


જાહેર કરવું

અમારી બેંક તેમના ઉત્પાદનોના વેચાણ અને વિતરણ માટે તૃતીય પક્ષો સાથે જોડાણની વ્યવસ્થા હેઠળ પ્રતિષ્ઠિત ગ્રાહકોને વિવિધ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ઉત્પાદનોનું માર્કેટિંગ / સંદર્ભ આપે છે.
બેંક માત્ર ગ્રાહકોના એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમોની ખરીદી/વેચાણ માટેની તેમની અરજીઓ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ/રજિસ્ટ્રાર/ટ્રાન્સફર એજન્ટને ફોરવર્ડ કરે છે. એકમોની ખરીદી ગ્રાહકોના જોખમે છે અને કોઈપણ ખાતરીપૂર્વકના વળતર માટે બેંક તરફથી કોઈ ગેરેંટી વિના.

એ.આર.એન. ડિસ્ક્લોઝર
download