મહિલા સન્માન બચત પ્રમાણપત્ર


આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી માટે, એક વખતની નવી નાની બચત યોજના, મહિલા સન્માન બચત પ્રમાણપત્ર, બે વર્ષના સમયગાળા માટે માર્ચ 2025 સુધીના રોકાણ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું છે. આ ડિપોઝિટની સુવિધા આપશે. આંશિક ઉપાડ વિકલ્પ સાથે 7.5 ટકાના નિશ્ચિત વ્યાજ દરે 2 વર્ષની મુદત માટે મહિલાઓ અથવા છોકરીઓના નામે ` 2 લાખ સુધી.

મહિલા સન્માન બચત પ્રમાણપત્ર એ તમામ વય જૂથોની મહિલાઓ અને છોકરીઓ માટે સમર્પિત જોખમ મુક્ત યોજના છે. આ યોજના મહિલાઓ અને છોકરીઓને બચત કરવા અને રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે બનાવવામાં આવી છે. આ યોજના હેઠળ ખોલવામાં આવેલ ખાતું સિંગલ હોલ્ડર પ્રકારનું ખાતું હોવું જોઈએ.


પાત્રતા

 • કોઈપણ વ્યક્તિગત મહિલા.
 • માઇનોર ખાતું વાલી દ્વારા પણ ખોલાવી શકાય છે.

લાભો

 • 100% સલામત અને સુરક્ષિત
 • ભારત સરકાર દ્વારા યોજના
 • આકર્ષક વ્યાજ દર 7.5%

રોકાણ

 • ન્યૂનતમ એક હજાર રૂપિયા અને એકસો રૂપિયાના ગુણાંકમાં કોઈપણ રકમ એક ખાતામાં જમા થઈ શકે છે અને તે ખાતામાં પછીની કોઈ ડિપોઝિટની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
 • બે લાખ રૂપિયાની મહત્તમ મર્યાદા એક ખાતામાં અથવા એકાઉન્ટ ધારક દ્વારા રાખવામાં આવેલા બહુવિધ ખાતાઓમાં જમા કરાવવામાં આવશે.
 • વ્યક્તિ જમા કરાવવાની મહત્તમ મર્યાદાને આધીન ગમે તેટલા ખાતા ખોલી શકે છે અને વર્તમાન ખાતા અને અન્ય ખાતું ખોલવા વચ્ચે ત્રણ મહિનાનો સમયગાળો જાળવવો જોઈએ.

વ્યાજ દર

 • આ સ્કીમ હેઠળ કરવામાં આવેલી થાપણો પર વાર્ષિક 7.5%ના દરે વ્યાજ લાગશે.
 • વ્યાજ ત્રિમાસિક ધોરણે ચક્રવૃદ્ધિ કરવામાં આવશે અને ખાતામાં જમા થશે.

અકાળે ઉપાડ

 • ખાતાધારક ખાતા ખોલવાની તારીખથી એક વર્ષની મુદત પૂરી થયા પછી પરંતુ ખાતાની પાકતી મુદત પહેલા એકવાર યોગ્ય બેલેન્સના મહત્તમ 40% સુધી ઉપાડવા માટે પાત્ર હશે.
  Click Hereઅહીં ક્લિક કરો.

બહુવિધ એકાઉન્ટ્સ

 • ગ્રાહક આ યોજના હેઠળ બહુવિધ ખાતા ખોલી શકે છે, જો કે બીજું ખાતું 1મું ખાતું ખોલવાની તારીખથી ત્રણ મહિનાના અંતરાલ પછી જ ખોલી શકાય છે વગેરે. જો કે તમામ ખાતાઓ સહિત કુલ થાપણ રૂ. 2 લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

નામાંકન

 • એકાઉન્ટ દીઠ મહત્તમ 4 નોમિની માટે નોમિનેશન સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. નોમિનેશન ફોર્મ માટે
  અહીં ક્લિક કરો.


એકાઉન્ટ ખોલવાની સુવિધા હવે તમારી નજીકની તમામ બી ઓઆઈ શાખાઓમાં ઉપલબ્ધ છે.
એકાઉન્ટ ઓપનિંગ ફોર્મ માટે અહીં ક્લિક કરો

 • સગીર છોકરી વતી મહિલા વ્યક્તિગત અને વાલી શાખામાં અરજી સબમિટ કરીને ખાતું ખોલાવી શકે છે.

જરૂરી દસ્તાવેજો

 • તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો (ફરજિયાત)
 • પાન કાર્ડ (ફરજિયાત)
 • આધાર કાર્ડ (ફરજિયાત)
 • પાસપોર્ટ (વૈકલ્પિક)
 • ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (વૈકલ્પિક)
 • મતદાર આઈડી કાર્ડ (વૈકલ્પિક)
 • રાજ્ય સરકારના અધિકારીની સહીવાળું નરેગા દ્વારા જારી કરાયેલ જોબ કાર્ડ (વૈકલ્પિક)
 • નામ અને સરનામાની વિગતો ધરાવતો રાષ્ટ્રીય વસ્તી રજીસ્ટર દ્વારા જારી કરાયેલ પત્ર. (વૈકલ્પિક)

*નોંધ: પીએએન અને આધાર કાર્ડ ફરજિયાત છે જો કે ગ્રાહકનું સરનામું આધારમાં દર્શાવેલ સમાન ન હોય તો, બેંક આધાર કાર્ડ સાથેઉપદેશ માટે ઉપર જણાવેલ કોઈપણ અન્ય ઓવીડી.સ્વીકારી શકે છે.


એકાઉન્ટનું અકાળે બંધ

એમએસએસસી ખાતું 2 વર્ષની મુદત માટે ખોલવામાં આવે છે અને નીચેના કેસ સિવાય ખાતું પાકતી મુદત પહેલા બંધ કરવામાં આવશે નહીં, એટલે કે:-

 • ખાતાધારકના મૃત્યુ પર.
 • જ્યાં સંબંધિત બેંક સંતુષ્ટ છે, ખાતાધારકના જીવલેણ રોગો અથવા વાલીના મૃત્યુમાં તબીબી સહાય જેવા અત્યંત કરુણાપૂર્ણ આધારોના કિસ્સામાં, એકાઉન્ટનું સંચાલન અથવા ચાલુ રાખવાથી ખાતાધારકને અનુચિત મુશ્કેલી પડી રહી છે, તે સંપૂર્ણ દસ્તાવેજીકરણ પછી, ઓર્ડર દ્વારા અને લેખિતમાં રેકોર્ડ કરવાના કારણોસર, એકાઉન્ટને અકાળે બંધ કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે. જ્યાં ખાતું અકાળે બંધ કરવામાં આવ્યું હોય, ત્યાં મૂળ રકમ પર વ્યાજ એ સ્કીમને લાગુ પડતા દરે ચૂકવવાપાત્ર રહેશે જેના માટે ખાતું રાખવામાં આવ્યું છે (કોઈપણ દંડના વ્યાજની કપાત વિના).

ઉપર દર્શાવેલ અન્ય કોઈ કારણસર ખાતું ખોલવાની તારીખથી છ મહિના પૂર્ણ થયા પછી કોઈપણ સમયે ખાતું અકાળે બંધ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી શકે છે અને તે કિસ્સામાં સમયાંતરે બાકી રહેલ બેલેન્સ ખાતામાં માત્ર યોજના દ્વારા ઉલ્લેખિત દર કરતાં બે ટકા (2%) ઓછા વ્યાજ દર માટે જ પાત્ર રહેશે.
પ્રી-મેચ્યોર ક્લોઝર ફોર્મ માટે અહીં ક્લિક કરો.

પરિપક્વતા પર ચુકવણી

ડિપોઝિટ ડિપોઝિટની તારીખથી બે વર્ષ પૂર્ણ થવા પર પરિપક્વ થશે અને પાકતી મુદત પર શાખામાં સબમિટ કરાયેલ ફોર્મ-2 માં અરજી પર ખાતાધારકને પાત્ર રકમ ચૂકવવામાં આવશે.
એકાઉન્ટ ક્લોઝર ફોર્મ માટે અહીં ક્લિક કરો.

mssc-pager


ખાતું ખોલવાનું ફોર્મ
download
ખાતું બંધ કરવાનું ફોર્મ
download
ઉપાડ ફોર્મ
download
પ્રિ-મેચ્યોર ક્લોઝર ફોર્મ
download