રાષ્ટ્રીય પેન્શન પદ્ધતિ


ખાતાના પ્રકાર

એનપીએસ એકાઉન્ટ હેઠળ, બે પેટા-એકાઉન્ટ્સ - ટાયર I અને II આપવામાં આવે છે. ટાયર I ખાતું ફરજિયાત છે અને સબ્સ્ક્રાઇબર પાસે ટાયર II ખાતું ખોલવા અને ઓપરેશનને પસંદ કરવાનો વિકલ્પ છે. ટાયર II ખાતું ત્યારે જ ખોલી શકાય છે જ્યારે ટાયર I ખાતું અસ્તિત્વમાં હોય.


ટાયર 1

નિવૃત્તિ અને પેન્શન ખાતું જે પીએફઆરડીએ દ્વારા એનપીસએસ હેઠળ નિર્ધારિત બહાર આવવાની શરતોને પૂર્ણ કર્યા પછી જ ઉપાડી શકાય છે. અરજદારે આ ખાતામાં નિવૃત્તિ માટે તેની બચતનું યોગદાન આપવું પડશે. આ નિવૃત્તિ ખાતું છે અને અરજદાર અમલમાં રહેલા આવકવેરા નિયમોને આધીન કરવામાં આવેલા યોગદાન સામે કર લાભોનો દાવો કરી શકે છે.

 • ન્યૂનતમ પ્રારંભિક યોગદાન રૂ 500
 • ન્યૂનતમ વાર્ષિક યોગદાન રૂ 1000
 • મહત્તમ યોગદાન માટે કોઈ ઉપલી મર્યાદા નથી


ટાયર 2

આ સ્વૈચ્છિક રોકાણની સુવિધા છે. અરજદારો જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે આ ખાતામાંથી પોતાની બચત ઉપાડી શકે છે. આ કોઈ નિવૃત્તિ ખાતું નથી અને અરજદાર આ ખાતામાં યોગદાન સામે કોઈપણ કર લાભોનો દાવો કરી શકતા નથી.

ટાયર 1 પછી જ ઉપલબ્ધ

 • ન્યૂનતમ પ્રારંભિક યોગદાન રૂ 1000
 • ન્યૂનતમ વાર્ષિક યોગદાન રૂ. શૂન્ય
 • મહત્તમ યોગદાન માટે કોઈ ઉપલી મર્યાદા નથી


ફંડના સંચાલન માટે રોકાણકાર પાસે 2 રોકાણ વિકલ્પો છે: ઓટો અને સક્રિય.

ઓટો ચોઈસ

એનપીએસ હેઠળ આ મૂળભૂત વિકલ્પ છે અને જેમાં સબ્સ્ક્રાઇબરની વય પ્રોફાઇલના આધારે ફંડના રોકાણનું સંચાલન આપમેળે થાય છે. આ ત્રણ મોડ્સ સાથે ઉપલબ્ધ છે:

 • આક્રમક (એલસી75)
 • મધ્યમ (એલસી50)
 • રૂઢિચુસ્ત (એલસી25)

ઓટો લાઇફ સાયકલ ફંડમાં મોડ્સના પ્રકાર

 • આક્રમક એલસી 75- તે લાઇફ સાઇકલ ફંડ છે જ્યાં કેપ ટુ ઇક્વિટી રોકાણો કુલ સંપત્તિના 75% છે.
 • મધ્યમ એલસી 50- તે લાઇફ સાઇકલ ફંડ છે જ્યાં કેપ ટુ ઇક્વિટી રોકાણો કુલ સંપત્તિના 50% છે.
 • કંઝર્વેટિવ એલસી 25- તે લાઇફ સાઇકલ ફંડ છે જ્યાં કેપ ટુ ઇક્વિટી રોકાણો કુલ સંપત્તિના 25% છે.

સક્રિય પસંદગી

આ વિકલ્પ હેઠળ, સબ્સ્ક્રાઇબર્સ પૂરી પાડવામાં આવેલ સંપત્તિના વર્ગમાં રોકાણની ફાળવણી કરવા માટે મુક્ત છે એટલે કે એ/સી/જી/અ. સબ્સ્ક્રાઇબર નીચે જણાવેલ પ્રમાણે એ, સી, જી અને અ વચ્ચે ફાળવણી પેટર્ન નક્કી કરે છે

સક્રિય સંચાલનમાં રોકાણ મર્યાદા

એસેટ ક્લાસ રોકાણ પર કેપ
ઇક્વિટી (ઈ) 75%
કોર્પોરેટ બોન્ડ્સ (સી) 100%
સરકારી જામીનગીરીઓ (જી) 100%
વૈકલ્પિક રોકાણ ભંડોળ (અ) 5%


ટેક્ષ લાભ

 • સબ્સ્ક્રાઇબરનું યોગદાન કલમ 80C હેઠળ રૂ. 1.50 લાખની એકંદર મર્યાદામાં કર કપાત માટે પાત્ર છે.

વધારાની ટેક્સ રિબેટ

 • તમે એનપીએસ હેઠળ કરાયેલા રોકાણો માટે કલમ 80 સીસીડી (1બી) હેઠળ રૂ. 50,000 સુધીનો વધારાનો કર લાભ મેળવી શકો છો, કલમ 80 સી હેઠળ રોકાણ કરાયેલ રૂ. 1.50 લાખથી વધુ

ઇઇઇ લાભ

 • એનપીએસ હવે એક ઇઇઇ પ્રોડક્ટ છે જ્યાં સબસ્ક્રાઇબર તેના કરેલા યોગદાન માટે કર લાભ મેળવે છે, વર્ષોથી ચક્રવૃદ્ધિ વળતર કરમુક્ત છે અને અંતે જ્યારે સબ્સ્ક્રાઇબર ઉચક રકમમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે તે કરમુક્ત છે.

ઓનલાઈન એક્સેસ 24X7

 • ઉચ્ચ કાર્યક્ષમ તકનીકી પ્લેટફોર્મ એનપીએસ નો ઉપયોગ કરીને સબસ્ક્રાઇબરને ખાતાઓની ઓનલાઈન ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે.

એનપીએસ શું ઓફર કરે છે?

સ્વૈચ્છિક

નાણાકીય વર્ષમાં કોઈપણ સમયે યોગદાન આપો

સરળતા

સબ્સ્ક્રાઇબર પીઓપી (પોઈન્ટ ઓફ પ્રેઝન્સ)માંથી કોઈપણ એક સાથે ખાતું ખોલાવી શકે છે.

પરિવર્તનક્ષમતા

તમારો પોતાનો રોકાણ વિકલ્પ અને પેન્શન ફંડ પસંદ કરો અને તમારા પૈસા વધતા જુઓ.

પોર્ટેબિલિટી

શહેર અને/અથવા રોજગાર બદલ્યા પછી પણ, ગમે ત્યાંથી તમારું એકાઉન્ટનું સંચાલન કરો.

સલામતી

પીએફઆરડીએ દ્વારા નિયંત્રિત, પારદર્શક રોકાણના ધોરણો સાથે, એનપીએસ ટ્રસ્ટ દ્વારા ફંડ મેનેજરોની નિયમિત દેખરેખ અને કામગીરીની સમીક્ષા.

અકાળે ઉપાડ

સબ્સ્ક્રાઇબર ચોક્કસ હેતુઓ માટે 60 વર્ષની ઉંમર પહેલાં એનપીએસ ટાયર I ખાતામાંથી આંશિક રીતે ઉપાડી શકે છે. ટાયર II હેઠળની સંપૂર્ણ રકમ ગમે ત્યારે ઉપાડી શકાય છે.


આંશિક ઉપાડ

સબસ્ક્રાઇબર ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષ માટે એનપીએસમાં હોવા જોઈએ.
સબ્સ્ક્રાઇબ દ્વારા કરવામાં આવેલા યોગદાનના 25% થી વધુ રકમ ન હોવી જોઈએ.

આંશિક ઉપાડની સુવિધા ફક્ત નીચેના ઉલ્લેખિત હેતુ માટે જ ઉપલબ્ધ છે:-

 • બાળકોનું ઉચ્ચ શિક્ષણ.
 • બાળકોના લગ્ન.
 • રહેણાંક મકાન અથવા ફ્લેટની ખરીદી અથવા બાંધકામ.
 • ઉલ્લેખિત બિમારીની સારવાર (Covid19 શામેલ છે).
 • કૌશલ્ય વિકાસ/પુન:કૌશલ્ય અથવા અન્ય કોઈપણ સ્વ-વિકાસ પ્રવૃત્તિઓ.
 • પોતાના સાહસ અથવા કોઈપણ સ્ટાર્ટ-અપ્સની સ્થાપના.

પીએફઆરડીએ દ્વારા સમયાંતરે ઉલ્લેખિત અન્ય કારણો.

આંશિક ઉપાડના આવર્તન: સમગ્ર કાર્યકાળ દરમિયાન મહત્તમ 3 વખત.

બંધ કરવાની પ્રક્રિયા

ઉપાડની સારવાર નોંધણી સમયે સબસ્ક્રાઇબરની ઉંમરના આધારે બદલાય છે.

60 વર્ષની ઉંમર પહેલા નોંધણી

60 વર્ષથી ઓછી વયના સબ્સ્ક્રાઇબર માટે:

 • જો કોર્પસ રૂ. 2.50 લાખ કરતાં ઓછું હોય, તો સંપૂર્ણ ઉપાડની મંજૂરી છે.
 • જો કોર્પસ રૂ. 2.5 લાખથી વધુ હોય તો સબસ્ક્રાઇબરે સંચિત પેન્શન સંપત્તિના 80% ફરજિયાતપણે વાર્ષિકી કરવી પડશે અને બાકીના 20% ઉચક રકમ તરીકે ઉપાડી શકાય છે.
 • સબ્સ્ક્રાઇબરના મૃત્યુના કિસ્સામાં - સંપૂર્ણ સંચિત પેન્શન ફંડ નોમિની/ઓ અથવા કાનૂની વારસદારોને, ધોરણો મુજબ ચૂકવવામાં આવશે. જો કે, નોમિની/ઓ જો ઈચ્છે તો વાર્ષિકી માટે પસંદગી કરી શકે છે.

નિવૃત્તિ અથવા 60 વર્ષ હેઠળ:

 • જો કોર્પસ રૂ. 5.00 લાખથી ઓછું હોય, તો સંપૂર્ણ ઉપાડની મંજૂરી છે.
 • 60 વર્ષની ઉંમર પછી, કોર્પસના 60% સુધી ઉપાડી શકાય છે. સબ્સ્ક્રાઇબરે વાર્ષિકી માટે સંચિત એનપીએસ કોર્પસ (પેન્શન સંપત્તિ) ના ઓછામાં ઓછા 40%નું રોકાણ કરવું ફરજિયાત છે (એનપીએસ માં વિવિધ વાર્ષિકી યોજનાઓ વિશે વધુ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો). પાકતી મુદતના સમયે મળેલી 60% રકમ માટે કર મુક્તિ આપવામાં આવે છે. આમ એનપીએસ ને ઇઇઇ ઉત્પાદન બનાવે છે.

60 વર્ષની ઉંમર પછી નોંધણી

 • ઉપાડના સમયે, જો સબ્સ્ક્રાઇબર એનપીએસ ખાતાના 3 વર્ષ પૂરા કર્યા પહેલા બહાર નીકળી જાય, જો કોર્પસ 2.5 લાખની બરાબર અથવા તેનાથી નીચે હોય, તો ઉચક રકમ ચૂકવવાપાત્ર છે. 2.5 લાખથી વધુ રકમ માટે, પછી વાર્ષિકી વિકલ્પ માટે 20% એકમ રકમ અને 80% ફાળવવાની રહેશે.
 • ઉપાડના સમયે, જો સબસ્ક્રાઇબર એનપીએસ એકાઉન્ટ ધારણ કર્યાના 3 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા પછી બહાર નીકળે છે, જો કોર્પસ 5 લાખની બરાબર અથવા તેનાથી નીચે હોય, તો ઉચક રકમ ચૂકવવાપાત્ર છે. 5 લાખથી વધુના કોર્પસ માટે 60-40 વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે, કોર્પસના 60% સુધી ઉપાડી શકાય છે. સબ્સ્ક્રાઇબરે વાર્ષિકી માટે સંચિત એનપીએસ કોર્પસ (પેન્શન વેલ્થ) ના ન્યૂનતમ 40% રોકાણ કરવું ફરજિયાત છે (40% વાર્ષિકી એ ન્યૂનતમ શરત છે, જો સબ્સ્ક્રાઇબર વધુ પેન્શન ઇચ્છે તો તે ઉચ્ચ વાર્ષિકી ટકાવારી ફાળવી શકે છે).

અન્ય મહત્વપૂર્ણ નોંધો

 • સબ્સ્ક્રાઇબર 75 વર્ષની ઉંમર સુધી મળવા પાત્ર ઉચક રકમ ઉપાડવાનું ટાળી શકે છે અને તેને 10 વાર્ષિક હપ્તાઓમાં ઉપાડી શકે છે.
 • વાર્ષિકી ખરીદીને બહાર નીકળવાના સમયે મહત્તમ 3 વર્ષ માટે પણ મુલતવી રાખી શકાય છે.


કોર્પોરેટ એનપીએસમાં કોણ જોડાઈ શકે છે?

 • તમામ ભારતીય નાગરિકો કોર્પોરેટ મોડેલ હેઠળ એનપીએસ પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરી શકે છે.
 • એનપીએસ એકાઉન્ટ ખોલવાની તારીખે સબ્સ્ક્રાઇબર 18 થી 70 વર્ષની વચ્ચે હોવો જોઈએ.
 • બીઓઆઇ સાથે કોર્પોરેટ મોડેલ હેઠળ નોંધાયેલા તે સંસ્થાના કર્મચારીઓ એનપીએસમાં જોડાવા માટે પાત્ર છે.

કોર્પોરેટ એનપીએસ માટે નોંધણી કેવી રીતે કરવી?

 • કોર્પોરેટ્સને બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા કોર્પોરેટ એનપીએસ માટે પોતાને નોંધણી કરાવવાની જરૂર છે. નોંધણી પછી, કોર્પોરેટ એનપીએસ મોડેલ હેઠળ નોંધાયેલ સંસ્થામાં કામ કરતા તમામ કોર્પોરેટ ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ કોર્પોરેટ એનપીએસ માટે નોંધણી કરાવી શકે છે.
 • સંસ્થાના એચઆર વિભાગે સબસ્ક્રાઇબરની રોજગાર વિગતોને અધિકૃત કરવાની જરૂર છે. સબ્સ્ક્રાઇબર્સને કેવાયસી આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવાની જરૂર છે.

નોકરીદાતાઓના પગાર (મૂળભૂત અને મોંઘવારી ભથ્થા)નો 10% હિસ્સો તેમના નફા અને નુકસાન ખાતામાંથી "વ્યવસાય ખર્ચ" તરીકે કાપી શકાય છે.

એમ્પ્લોયર દ્વારા કર્મચારીના ખાતામાં બેઝિક + ડીએના 10% સુધીના એનપીએસ માં યોગદાનને 7.5 લાખ રૂપિયા સુધીના કર યુ/એસ 80સીસીડી(2)માંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.