അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ


ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം

സേവനങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങൾ
ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് അഭ്യർത്ഥന ഒരു ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈനിൽ തുറക്കുക
ഡെബിറ്റ്-കം-എടിഎം കാർഡ് എടിഎം കാർഡ് ഹോട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്, പിൻ മാറ്റം, പിന്‍ റീസെറ്റ്, അൺബ്ലോക്ക്
ചെക്ക് ബുക്ക് അഭ്യർത്ഥന ഓൺലൈനായി ഒരു ചെക്ക് ബുക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുക
ചെക്ക് ബുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് അന്വേഷണം ചെക്ക് ബുക്ക് വിശദാംശങ്ങള് അന്വേഷിക്കുക
ഡിഡി അന്വേഷണം ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പേ ഓർഡർ വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷണം

ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് സേവനങ്ങൾ

ബിഒഐ സ്റ്റാര്‍ ഇപേ-ൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാനും ഓൺലൈനിൽ മറ്റ് പേയ്മെന്റുകൾ നടത്താനും കഴിയും. ഓരോ തവണയും ഒരു ചെക്ക് എഴുതുന്നതിനുപകരം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് ഉപകരണവും (കമ്പ്യൂട്ടർ, കിയോസ്ക് മുതലായവ) ഉപയോഗിക്കാനും ഒരു മൗസ് ക്ലിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പേയ്മെന്റുകൾ നടത്താനും കഴിയും.

ക്ലിക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് സേവനങ്ങൾ - Bബിഒഐ സ്റ്റാര്‍ ഇപേ

  • ഇനി വൈകി പണമടയ്ക്കരുത്
  • ഇനി ക്യൂ വേണ്ട
  • ചെക്കുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല

എന്റെ ഐടി റിട്ടേൺ

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം. ഉപഭോക്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്ലാനിലെ ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നു. ഒരു അസസ്മെന്റ് വർഷത്തിൽ മൊത്തം വരുമാനം 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള ഉപഭോക്താവിന് ഈ ഫീസ് സൗജന്യമാണ്.
കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്റെ ഐടി റിട്ടേൺ

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റ്-ബിൽ ഡെസ്ക്

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ട് ബില്ലിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അക്കൗണ്ട്.< / പിയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ രീതിയിൽ ഓൺലൈനിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റുകൾ നടത്താൻ കഴിയും> Bildesk

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റ്-നെഫ്റ്റ്

Pay your BOI Card dues through NEFT (National Electronic Funds Transfer). To avail this service visit your bank's net banking & add BOI Card as a beneficiary under third party transfer for convenient payment options.

How to make payment-using NEFT?

a) Visit your bank's net banking & add BOI Card holder’s name as a beneficiary under third party transfer.
b) Add IFSC code BKID0000101 for making BOI Card payment.
c) Please enter your 16 digit BOI Card number in the place for Account number on the banking page
d) Fill Bank name – BOI Credit CARD - NEFT and Bank Address – Card Products Dept., Bank of India, Mumbai Main Branch, 4th Floor, 70/80 MG Road, Mumbai 400 021.
e) After completing the registration make your BOI Card payment through this payment mode.

You can also visit your Branch of the Bank where you maintain account, and provide the details like IFSC Code (stated above) and 16 digit cards BOI Credit Card Number, Name of beneficiary (as above) for sending the NEFT for your BOI credit card dues.

* Payment will reflect within 2 working days in your BOI Credit Card account.