എൻആർഐ വിവരങ്ങൾ


എന്‍ആര്‍ഐ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്ആര്ഐകള് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തില് മഹത്തായ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ അതിവേഗം വികസിക്കുകയും ലോക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദേശനിക്ഷേപത്തിന് സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായാണ് ഇന്ത്യയെ കണക്കാക്കുന്നത്. സുരക്ഷ, പണലഭ്യത, സ്ഥിരമായ വരുമാനം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന മാർഗമാണ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപം.

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻആർഐ സമൂഹത്തെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നു. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനവും ഒരു പ്രമുഖ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനവുമാണ്. എൻആർഐകൾക്കായി ഞങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 4800 ലധികം ആഭ്യന്തര ശാഖകളും 56 വിദേശ ഔട്ട് ലെറ്റുകളുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശൃംഖല എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിലാണ്. എൻആർഐകൾക്ക് മാത്രമായി സേവനം നൽകുന്നതിന്, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ 6 പ്രത്യേക എൻആർഐ ബ്രാഞ്ചുകളും ചില പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ എൻആർഐ സെന്ററുകളുള്ള 12 ബ്രാഞ്ചുകളും ഉണ്ട്, ഇത് ക്രമേണ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുന്നു

നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായ താമസത്തിനായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വിദേശ സമ്പാദ്യങ്ങൾ റെസിഡന്റ് ഫോറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്ടിൽ (ആർഎഫ്സി) < / പിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം>

ആരാണ് എന്‍ആര്‍ഐ?

നോൺ റസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ എന്നാൽ: ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരനോ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ വ്യക്തിയോ അതായത്.

 • ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് താമസിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ തൊഴിലിനോ ബിസിനസ്സിനോ തൊഴിലിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ.
 • വിദേശ സർക്കാരുകൾ, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ (യുഎൻഒ), ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് (ഐഎംഎഫ്), ലോക ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര / ബഹുരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുമായി അസൈൻമെന്റുകളിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ.
 • കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിദേശ ഗവണ്മെന്റ് ഏജന്സികളുമായും സംഘടനകളുമായും ചേര്ന്ന് നിയമിക്കുകയോ വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യന് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷനുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സ്വന്തം ഓഫീസുകളില് നിയമിക്കുകയോ ചെയ്തു.
 • പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇപ്പോൾ നോൺ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യക്കാരായി (എൻആർഐ) കണക്കാക്കുകയും ഫെമയ്ക്ക് കീഴിൽ എൻആർഐകൾക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും അർഹത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആരാണ് പി‍ഐ‍ഒ?

ബംഗ്ലാദേശ് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒഴികെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ പൗരനായ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഒരു വ്യക്തി:

 • അവൾ / അവൻ ഏത് സമയത്തും ഇന്ത്യൻ പാസ് പോർട്ട് കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ 1955 ലെ പൗരത്വ നിയമം (1955 ലെ 57) പ്രകാരം അവൻ / അവളുടെ / അവളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ / മുത്തശ്ശിമാരിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരുന്നു.
 • ഈ വ്യക്തി ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ ജീവിതപങ്കാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപവകുപ്പ് (i) അല്ലെങ്കിൽ (ii) ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്

ആരാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്?

മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അതായത് മുമ്പ് പ്രവാസികളായിരുന്നവരും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിനായി മടങ്ങുന്നവരുമായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് റെസിഡന്റ് ഫോറിൻ കറൻസി (ആർഎഫ്സി) അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനും കൈവശം വയ്ക്കാനും പരിപാലിക്കാനും അനുവാദമുണ്ട്.


ഒരു എൻആർഐക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും?

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

ആവശ്യമായ രേഖകൾ ചേർക്കുക

 • പാസ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ്.
 • പ്രാദേശിക വിലാസത്തിന്റെ പകർപ്പ് (ഓവർസീസ്)
 • അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ രണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ.
 • ഒപ്പുകൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി/അറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്കർമാർ പരിശോധിക്കണം.
 • നാമനിർദ്ദേശം ഉൾപ്പെടെ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണ വിശദാംശങ്ങൾ.
 • പണമയയ്ക്കുന്നത് വിദേശ കറൻസിയിലായിരിക്കണം. (വിദേശ, പ്രാദേശിക വിലാസങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോൺ/ഫാക്സ് നമ്പറുകൾ, ഇമെയിൽ വിലാസം തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക...) എൻആർഐകൾക്ക് വിദേശത്തുനിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും കൺവേർട്ടിബിൾ കറൻസിയിൽ ഇൻവാർഡ് റെമിറ്റൻസ് വഴി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും.
 • എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം

കുറിപ്പ്: ബ്രാഞ്ചിലെ നിലവിലുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താവ് അക്കൗണ്ട് അവതരിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലെ ബാങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തുള്ള എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാം. പാസ്പോർട്ടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേജുകളുടെ പകർപ്പുകൾ (പേര്, ഒപ്പ്, ജനനത്തീയതി, ഇഷ്യു ചെയ്ത സ്ഥലം / തീയതി, കാലഹരണ തീയതി മുതലായവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു) നോട്ടറി പബ്ലിക് / ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശരിയായി ആധികാരികമാക്യത്കി. ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് റിവേഴ്സ് റെമിറ്റൻസിൽ ഒപ്പുള്ള രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ.

നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ സമർപ്പിക്കുക


ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം?

എഫ്‍സി‍എന്‍ആര്‍ അക്കൗണ്ട്

എഫ്‍സി‍എന്‍ആര്‍ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള പണമടയ്ക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എഫ്‍സി‍എന്‍ആര്‍ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. ശാഖകൾ.

എന്‍ആര്‍ഇ/എന്‍ആര്‍ഒ അക്കൗണ്ട്:

NRIs may instruct their bankers to remit the amount directly by telex/ SWIFT to any of our forex branches for onward credit to Bank of India's branch where account is to be opened. Draft drawn on Mumbai or elsewhere may also be mailed to concerned branch which will be credited to the account on realisation.


ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

മുകളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻആർഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട അന്വേഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇ-മെയിലിലെ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ദയവായി കീ ചെയ്യുക.


HeadOffice.NRI@bankofindia.co.in

പ്രത്യേക എൻ.ആർ.ഐ ശാഖകൾ - ഇന്ത്യ

 • അഹമ്മദാബാദ് എൻആർഐ ബ്രാഞ്ച് സ്ഥലം പരിശോധന. ടൗൺ ഹാൾ, എല്ലിസ്ബ്രിദ്ഗെ, അഹമ്മദാബാദ് - 380 006.
  # 0091-079- 26580514/ 26581538/ 26585038.
  ഇ-മെയിൽ: ahmdnri.ahmedabad@bankofindia.co.in
 • ആനന്ദ് എൻ.ആർ.ഐ ബ്രാഞ്ച്
  “കൽപാവ്രക്ഷ്”, ഡോ. കുക്ക് റോഡ്, സ്ഥലം പരിശോധന. ശാസ്ത്രിബൌഗ് കോർണർ,
  ആനന്ദ് 380 001
  # 0091-2692 256291/2, 0091-2692 256290
  ഇ-മെയിൽ: anandnri.vadodara@bankofindia.co.in
 • ഭുജ് എൻ.ആർ.ഐ ബ്രാഞ്ച്
  എൻ. കെ ടവേഴ്സ്, സ്ഥലം പരിശോധന. ജില്ല പഞ്ചായത്ത് ഭവന്,
  ഭുജ്-കച്ച്, ഗുജറാത്ത്-370 001
  # 0091-2832-250832
  ഫാക്സ്: 0091-2832-250721
  ഇ-മെയില്: Bhujnri.Gandhingr@bankofindia.co.in
 • എറണാകുളം എൻ.ആർ.ഐ ബ്രാഞ്ച്
  ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ,
  കോളിസ് എസ്റ്റേറ്റ്, എം. ജി റോഡ്, കൊച്ചി, എറണാകുളം, -682016.
  # 0091-04842380535,2389955,2365158
  ഫാക്സ്: 0091-484-2370352
  ഇ-മെയിൽ: ErnakulamNRI.Kerala@bankofindia.co.in
 • മുംബൈ എൻ.ആർ.ഐ ബ്രാഞ്ച് 70/80, എം. ജി റോഡ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, ഫോർട്ട്, പിൻ-400 001.
  # 0091-22-22668100,22668102
  ഫാക്സ്: 0091-22-22-22668101
  ഇ-മെയിൽ: MumbaiNRI.Mumbaisouth@bankofindia.co.in
 • ന്യൂഡൽഹി എൻ.ആർ.ഐ ബ്രാഞ്ച്
  പി ടി ഐ ബിൽഡിംഗ്, 4, സൻസദ് മാർഗ്, ന്യൂഡൽഹി - 110 001
  # 0091-11-28844078, 0091-11-23730108, 0091-11-28844079
  ഫാക്സ്: 0091-11-23357309
  ഇ-മെയിൽ: NewDelhiNRI.NewDelhi@bankofindia.co.in
 • മര്ഗൊ എൻ.ആർ.ഐ ബ്രാഞ്ച് Rua
  ജോസ് ഇനചിഒ ലൊയ്ല, പുതിയ മാർക്കറ്റ്, പോ 272.
  സംസ്ഥാനം:ഗോവ, നഗരം:മർഗാവ്,
  പിൻ:403601
  ഇ-മെയിൽ: Margaonri.Goa@bankofindia.co.in
 • പുതുച്ചേരി എൻആർഐ എൻ.21
  , തിരക്കുള്ള സെന്റ്.1st ഫ്ലോർ, സരസ്വതിക്ക് മുന്നിൽ തിരുമനമഹൽ പുതുച്ചേരി
  സംസ്ഥാനം:U.T ഓഫ് പോണ്ടിച്ചേരി, നഗരം:പുതുച്ചേരി, പിൻ:601101
  # (0413) 2338500,2338501,9597456500,
  ഇ-മെയിൽ: PudhucheryNri.Chennai@bankofindia.co.in
 • നവസാരി എൻ.ആർ.ഐ
  1 സെന്റ് ഫ്ലോർ, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നവസാരി ബ്രാഞ്ച് നിയർ ടവർ
  സ്റ്റേറ്റ്:ഗുജറാത്ത്, നഗരം:നവസാരി, പിൻ:396445
  ഇ-മെയിൽ: NavsariNri.Vadodara@bankofindia.co.in

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എൻ.ആർ.ഐ ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക

കസ്റ്റമർ കെയർ -> ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക