BOI Star Reverse Mortgage Loan


 • പരമാവധി തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 180 മാസം വരെ
 • വായ്പയുടെ അളവ്:-
 • കുറഞ്ഞത് 5.00 ലക്ഷം രൂപ
 • പരമാവധി 50.00 ലക്ഷം രൂപ
 • വായ്പക്കാരന്റെ പ്രായത്തെ ആശ്രയിച്ച് പണയം വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ 35% മുതൽ 55% വരെ മാർജിൻ നിശ്ചയിക്കും.

ഗുണങ്ങൾ

 • മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നം
 • ആർഒഐ ആരംഭിക്കുന്നത് @ 10.85% മുതൽ 
 • മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാർജുകൾ ഇല്ല
 • മുൻകൂർ പണമടയ്ക്കൽ പിഴയില്ല


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക


 • പ്രധാന കടം വാങ്ങുന്നയാൾ 60 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള, 80 വയസ്സിൽ കൂടാത്ത ഇന്ത്യയിലെ മുതിർന്ന പൗരനായിരിക്കണം.
 • വായ്പയെടുക്കുന്നയാൾ ഇന്ത്യയിലോ പങ്കാളിയുടെ പേരിലോ ഉള്ള റസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി (വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ്) ഉടമയും താമസക്കാരനുമാണ്.
 • റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കും.
 • കടം വാങ്ങുന്നയാൾ/കടം വാങ്ങുന്നവർ റസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിരമായ പ്രാഥമിക താമസസ്ഥലമായി ഉപയോഗിക്കണം.
 • പ്രതിമാസ വരുമാനം/ മൊത്ത വരുമാന മാനദണ്ഡം/ പെൻഷൻ എന്നിവ വരുമാനത്തിന്റെ ഏക സ്രോതസ്സായി ഇല്ല.
 • വസ്തുവിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ആയുസ്സ് തിരിച്ചടവ് കാലയളവിന്റെ 1.5 മടങ്ങ് കുറഞ്ഞത് 20 വർഷമായിരിക്കണം.
 • വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക് ബാങ്കിന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് ജോയിന്റ് വായ്‌പയ്‌ക്ക് അർഹതയുണ്ട്, അവരിൽ ഒരാളെങ്കിലും 60 വയസ്സിന് മുകളിലും മറ്റേയാൾ 55 വയസ്സിൽ താഴെയുമല്ല.
 • പരമാവധി ലോൺ തുക: നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത അറിയുക


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക


പലിശ നിരക്ക് (ആർഒഐ)

 • 1 വർഷത്തെ എംസിഎൽആറിനേക്കാൾ 2.00%, നിലവിൽ 10.85% (ഫിക്സഡ്) ഓരോ 5 വർഷ കാലയളവിന്റെയും അവസാനത്തിൽ റീസെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വിധേയമായി വായ്പാ കാലയളവിൽ പ്രതിമാസ വിശ്രമത്തിൽ 9.50%. (നിലവിലെ 1 വർഷത്തെ എംസിഎൽആർ -8.80 %).

ചാർജുകൾ

 • പിപിസി-0.25% അനുവദിച്ച പരിധി, കുറഞ്ഞത് 1,500/- രൂപ, പരമാവധി 10,000/- രൂപ വരെ.
 • മൂല്യനിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ട് ഫീസും അഭിഭാഷക ഫീസും കടം വാങ്ങുന്നയാൾ വഹിക്കണം.
 • വാർഷിക അവലോകന സമയത്ത് വീണ്ടെടുക്കാവുന്ന വായ്പാ തുകയ്ക്ക് 0.25% വാർഷിക സേവന ചാർജുകൾ ഈടാക്കും.

മറ്റ് നിരക്കുകൾ

 • ഡോക്യുമെന്റ് സ്റ്റാമ്പ് ചാർജുകൾ, അഡ്വക്കേറ്റ് ഫീസ്, ആർക്കിടെക്റ്റ് ഫീസ്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചാർജുകൾ, സെർസായ് ചാർജുകൾ മുതലായവ യഥാർത്ഥ അടിസ്ഥാനത്തിൽ.


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക


 • പാൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്
 • ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ്
 • വിലാസ തെളിവ്
 • കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ ഫോം 16/1ടി റിട്ടേൺ/വെൽത്ത് ടാക്‌സ് റിട്ടേൺ/അസെസ്‌മെന്റ് ഓർഡറിന്റെ പകർപ്പ്
 • പാസ്ബുക്കിന്റെ സെറോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ പ്രവർത്തന അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
 • വസ്തുവിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കരാർ, ഭൂമിക്കും വീടിനുമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ നികുതി അടച്ച രസീത്, നോൺ-എൻകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ലഭ്യമാവുന്നിടത്തെല്ലാം) സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്, ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അലോട്ട്‌മെന്റ് ലെറ്റർ മുതലായവ പോലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ, സ്ഥിരീകരണത്തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ട ഒറിജിനൽ
 • വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശ്യം സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റെടുക്കൽ


*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുക