ક્લસ્ટર આધારિત ધિરાણ


ઉદ્દેશ્ય

ચોક્કસ ભૌગોલિક વિસ્તારમાં સામાન્ય વ્યાપારી પ્રવૃત્તિમાં રોકાયેલા ઉધાર લેનારાઓના પૂલને સહાય પૂરી પાડવા માટે ક્લસ્ટર આધારિત યોજનાઓ બનાવવી

ક્લસ્ટરની ઓળખ

 • ક્લસ્ટરમાં ઉપલબ્ધ સંભવિતતા મુજબ ઓળખી શકાય.
 • ક્લસ્ટરમાં ઓછામાં ઓછા 30 એકમો સક્રિય હોવા જોઈએ.
 • ક્લસ્ટરને 200 કિમીથી 250 કિમીની રેન્જમાં ભૌગોલિક વિસ્તાર તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.
 • ક્લસ્ટરના તમામ એકમોમાં યોગ્ય બેકવર્ડ/ફોરવર્ડ ઈન્ટીગ્રેશન/લિંકેજ અને/અથવા હોવા જોઈએ
 • યુએનઆઈઓ, એમએસએમઆઈ મંત્રાલય દ્વારા ઓળખાયેલ ક્લસ્ટર

નાણાનો હેતુ

ચોક્કસ ક્લસ્ટરમાં એકમો/ઉધાર લેનારાઓની ફંડ આધારિત (વર્કિંગ કેપિટલ/ટર્મ લોન) અને નોન ફંડ આધારિત (બીજી/એલસી) જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે.

સુવિધાની પ્રકૃતિ

વર્કિંગ કેપિટલ, ટર્મ લોન અને એનએફબી (એલસી/બીજી) મર્યાદા

ફાઇનાન્સનું પ્રમાણ

ચોક્કસ ક્લસ્ટરમાં વ્યક્તિગત ઉધાર લેનારને ધિરાણનું પ્રમાણ જરૂરિયાત આધારિત હોવું જોઈએ અને વ્યવસાયની જરૂરિયાત મુજબ મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.

ક્લસ્ટર હેઠળ વ્યક્તિગત ઋણ લેનારાઓ માટે પાત્રતા માપદંડ

 • મેન્યુફેક્ચરિંગ/સેવાઓ સાથે સંકળાયેલી તમામ વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ અને એમએસએમઆઈડી અધિનિયમ મુજબ, એમએસએમઆઈ હેઠળ વર્ગીકૃત થવી જોઈએ.
 • તમામ વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ પાસે માન્ય જીએસટી નોંધણી હોવી જોઈએ, જ્યાં પણ તે લાગુ હોય.

સુરક્ષા

વ્યક્તિગત ઉધાર લેનારાઓ માટે સુરક્ષા માપદંડ

સીજીટીએમએસઈ કવર કરેલા એકાઉન્ટ્સ:

 • સીજીટીએમએસઈ કવરેજ તમામ પાત્ર ખાતાઓમાં મેળવવું જોઈએ.
 • સીજીટીએમએસઈ ના હાઇબ્રિડ સિક્યોરિટી પ્રોડક્ટ હેઠળ કવરેજને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે.

બિન સીજીટીએમએસઈ કવર્ડ એકાઉન્ટ્સ:

 • કાર્યકારી મૂડી માટે: ન્યૂનતમ સીસીઆર: 0.65
 • ટર્મ લોન/કમ્પોઝિટ લોન માટે: ન્યૂનતમ એફએસીઆર:1.00


યુનિડો ક્લસ્ટરોની યાદી

Cluster-Based-Lending