આર એસ ઇ ટી આઇ


સકુંતલા સેઠી ડબલ્યુ/ઓ- કુલમણી શેઠી મુ.-બઘારારોડ, પો-બારીપાડા

જિલ્લો- મયુરભંજ, ઓડિશાને સ્ટાર સ્વરોજગાર શિક્ષણ સંસ્થાન, બારીપાડા-આરએસઈટીઆઈ ખાતે ઉપલબ્ધ મફત તાલીમ સુવિધાઓ વિશે સમાચાર પેપરની જાહેરાતમાંથી જાણવા મળ્યું. તેણીએ સંસ્થામાં ડ્રેસ ડિઝાઇન તાલીમ અને કૌશલ્ય વિકાસ માટે અરજી કરી .તેણે 21 દિવસની તાલીમ લીધી. તેણીએ બગડા રોડ ખાતેના પોતાના મકાનમાં સેલ્ફ ફાયનાન્સમાંથી ડ્રેસ ડિઝાઇનનું પોતાનું યુનિટ શરૂ કર્યું છે. તેણી માસિક રૂ. કરતાં વધુ કમાણી કરી રહી છે. 5000/- ડ્રેસ ડિઝાઇનમાંથી. હવે તે ખુશ છે.


શ્રી અંતર્યામી દાસ એસ/ઓ-હરેકૃષ્ણ દાસ મુત-બઘારોડ, પો-બારીપાડા

જિલ્લો- મયુરભંજ, ઓડિશા તેણે ધોરણ x સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે. એક દિવસ સ્થાનિક ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો સાંભળતી વખતે, તેણે તાલીમ સંસ્થા (SSPS) અને ત્યાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ વિશે જાણ્યું. તે તમામ જરૂરી કાગળો સાથે સંસ્થામાં આવ્યો અને તાલીમ માટે અરજી કરી. તેણે છ દિવસીય ધૂપ બાટી બનાવવાની તાલીમ લીધી છે. તાલીમ બાદ તેણે બગડા રોડ સ્થિત પોતાના ઘરમાં સેલ્ફ ફાયનાન્સમાં ધૂપ બાટી મેકિંગ શરૂ કર્યું છે. તે રૂ. કરતાં વધુની માસિક આવક મેળવવા સક્ષમ છે. 10,000/-. હવે તે સ્થાયી અને ખુશ છે.


શ્રી રાકેશ કુમાર શર્મા, એસ/ઓ- યોગેશ ચંદ્ર શર્મા, મુ-વાલીગંજ, વોર્ડ નં-03, પો - ભાણાજપુર

જિલ્લો - મયુરભંજ, ઓડિશા. તેમણે પીએમઇજીપી હેઠળ રૂ. 5 લાખની બેંક લોન મેળવી છે .તેમણે એસએસપીએસ, બારીપાડા ખાતે 01-09-2014 થી 12-09-2014 સુધી 12 દિવસની ઇડીપી તાલીમ લીધી છે. તાલીમ લીધા બાદ તેણે લાલબજારમાં કોમ્પ્યુટરની દુકાન શરૂ કરી છે. હવે તે સ્થાયી થયો છે અને દર મહિને 10000/- થી વધુ કમાય છે.


લીલીરાની ધલ ડબલ્યુ/ઓ- હેમંત ઢાલ મુ.પો.-કદુઆની જિલ્લો- મયુરભંજ

કડુઆનીની લીલીરાની ધલ બીપીએલ પરિવારની સભ્ય છે અને મજૂર તરીકે કામ કરતી હતી. તેણીએ SSPS સંસ્થાની માહિતી મેળવી અને મહિલાઓ માટે ડ્રેસ ડિઝાઇનિંગની તાલીમ લીધી. પછી તેણે ટ્રેનિંગ લીધી અને ડ્રેસ ડિઝાઈંગની દુકાન શરૂ કરી અને પોતાની આજીવિકા કમાઈ. તે હવે ખુશ છે.