કરવેરાની વસૂલાત


ડાયરેક્ટ ટેક્સ
(હવે ટીઆઇએન 2.0)

બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સ્થૂળ અને ઓનલાઈન મોડ દ્વારા ડાયરેક્ટ ટેક્ષની વસૂલાત માટે અધિકૃત એજન્સી બેંક છે. ગ્રાહક કરની ચુકવણી માટે ટીઆઇએન 2.0 દ્વારા જનરેટ કરેલ ચલણમાં યોગ્ય રીતે ભરેલ કોઈપણ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની શાખામાં જમા કરાવી શકે છે.

આવક વેરો : કોર્પોરેટ ટેક્ષ : ગિફ્ટ ટેક્ષ : ભાડા પર ટેક્ષ : મિલકતના વેચાણ પર કર મોબાઇલ ઓટીપી નો ઉપયોગ કરીને epay ટેક્ષ મેનૂ) અને સીધા પોર્ટલ પર ટેક્ષ ચૂકવો અથવા ટીઆઇએન 2.0 નો ઉપયોગ કરીને ચલણ જનરેટ કરો.

કર વસૂલાત માટે નીચેની પદ્ધતિઓ હાલમાં ઉપલબ્ધ છે:

 • ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ - બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પસંદ કરો
 • ઓટીસી (કાઉન્ટર ઉપર) - શાખા દ્વારા
 • એનઇએફટી/આરટીજીએસ - શાખા દ્વારા

ઓટીસી મોડમાં શાખાઓમાં ચુકવણી માટેના વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે:

 • રોકડ
 • ચેક
 • ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ

તમામ બીઓઆઇ શાખાઓ ટેક્ષ ચલણ એકત્રિત કરવા માટે અધિકૃત છે.


જીએસટી સંગ્રહની નીચેની પદ્ધતિઓ હાલમાં ઉપલબ્ધ છે:

ગ્રાહકોએ જીએસટીઆઇએન વેબ સાઇટ પર ચલણ જનરેટ કરવા

 • ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ
 • ઓટીસી (ઓવર ધ કાઉન્ટર) - એનઇએફટી નો ઉપયોગ કરીને શાખા દ્વારા

ઓટીસી માં ચુકવણી માટેના વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે:

 • તપાસો
 • ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ

તમામ શાખાઓ જીએસટી ઓટીસી ચલણ એકત્રિત કરવા અને એનઇએફટી દ્વારા ચુકવણી કરવા માટે અધિકૃત છે.


ઇન્ડિયન કસ્ટમ્સ ઇલેક્ટ્રોનિક ગેટવે (આઇસીઇગેટ) એ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (સીબીઆઇસી)નાં ઇન્ડિયન કસ્ટમ્સનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ છે, જે ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે વેપાર, કાર્ગો કેરિયર્સ અને અન્ય વેપારી ભાગીદારોને ઇ-ફાઇલિંગ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આઇસીઇગેટ પોર્ટલ સાથે સંકલિત છે. હવે વપરાશકર્તાઓ નેટ બેન્કિંગ.<બીઆર મારફતે તમામ કસ્ટમ લોકેશન માટે આઇસીઇગેટ મારફતે ઇ-પેમેન્ટની સુવિધા મેળવી શકે છે>
ક્યુસ્ટોમર્સ આઇસીઇગેટ સાઇટ>સાઇટ દ્વારા લોગ-ઇન કરવા અને કસ્ટમ્સ ડ્યુટીની ચૂકવણી કરવા માટે સીધા પોર્ટલ પર-

 • ચૂકવવાનું ચલણ પસંદ કરો.
 • ચુકવણી માટે બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પસંદ કરો.
 • ગ્રાહકને ચુકવણી માટે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સ્ટાર કનેક્ટ પોર્ટલ પર લઇ જવામાં આવશે.
 • સફળ વ્યવહાર પછી, વપરાશકર્તાને આઇસીઇગેટ સાઇટ પર લઇ જવામાં આવશે, અને ચલણ હવે આઇસીઇગેટ સાઇટમાં બાકી ચલણોની સૂચિમાં દેખાશે નહીં.
 • વપરાશકર્તા "પ્રિન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન રિસિપ્ટ" વિકલ્પનો ઉપયોગ કરીને આઇસીઇગેટ પોર્ટલ પર વ્યવહારની રસીદ મેળવી શકે છે.
 • ગ્રાહકો હવે એક જ ડેબિટમાં એક કરતા વધુ ચલણો માટે ચૂકવણી કરી શકે છે.


રાજ્ય સરકારના કરનો સંગ્રહ

રાજ્ય સરકારના કરની વસૂલાત માત્ર ઈ-મોડ દ્વારા જ ઉપલબ્ધ છે.

જે ગ્રાહકો ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ દ્વારા ચૂકવણી કરવા માગે છે, તેઓ પાસે બીઓઆઇ સાથે ફંડ ટ્રાન્સફર ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ સુવિધા સક્ષમ હોવી જોઈએ. બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ઈન્ટરનેટ બેંકિંગનો ઉપયોગ કરીને નીચેના રાજ્યો માટે કર ચૂકવી શકાય છે.