• અનુભવી અને સમર્પિત સ્ટાફ સાથે સંકલિત ટ્રેઝરી.
  • ફોરેક્સ માર્કેટમાં મુખ્ય સહભાગી.
  • નાણાં અને નિશ્ચિત આવક બજારોમાં સક્રિય ખેલાડી.
  • તમામ ચલણ અને વ્યાજ દર એક્સપોઝર માટે હેજિંગ સોલ્યુશન્સ.
  • જવાબદારી ઉત્પાદનોની કિંમત.
  • એએલસીઓ અને બેંકની મૂડી જરૂરિયાતોનું સંકલન કરો.