ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് കസ്റ്റമർമാരിൽ നിന്ന് സമ്മതത്തോടെ (സഹമതി) നേടിയ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇത് വായ്പാ ദാതാക്കളെ സഹായിക്കുന്നു. വ്യക്തിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഡാറ്റ പങ്കിടാൻ കഴിയില്ല.

അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേറ്റർ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പങ്കാളികൾ

 • അക്കൗണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റർ
 • ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡർ (എഫ്ഐപി) & ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസർ (എഫ്ഐയു)

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേറ്റർ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ എഫ്ഐപിയായും എഫ്ഐയു ആയും തത്സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോക്താവിന് (എഫ്ഐയു) അവരുടെ അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേറ്റർ ഹാൻഡിൽ.

എന്ന വിലാസത്തിൽ കസ്റ്റമർ നൽകിയ ലളിതമായ സമ്മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസർ (എഫ്ഐപി) നിന്ന് ഡാറ്റയ്ക്കായി അഭ്യർത്ഥിക്കാം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തത്സമയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിജിറ്റലായി ഡാറ്റ പങ്കിടാൻ കഴിയും. റിസർവ് ബാങ്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (റീബിറ്റ്) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് ഡാറ്റ സ്വകാര്യതയും എൻക്രിപ്ഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളും പിന്തുടരുന്നു.

പെർഫിയോസ് അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേഷൻ സർവീസസ് (പി) ലിമിറ്റഡ് (സമ്മതി) ബാങ്ക് ഓൺബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമ്മത മാനേജർ നൽകുന്നതിന്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ:


പ്രക്രിയ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

 • ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് സമാഹരണത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ലളിതമാണ്.
 • പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അനുമതി ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക - അനുമതി, എഎ, എൻഎഡിഎൽ എഎ, വൺമണി എഎ, ഫിൻവു എഎ, സിഎഎംസ്ഫിൻസെർവ്എഎ എന്നിങ്ങനെ ടൈപ്പുചെയ്യുക

അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേറ്റർ വെബ് പോർട്ടൽ:

അക്കൗണ്ട് അഗ്രഗേറ്റർ ആപ്പ്:

 • അനുമതി ആ : https://app.anumati.co.in/
 • നാഡിൽ ആ: പ്ലേസ്റ്റോർ -> നാഡിൽ ആ
 • ഓണിമോണി ആ : പ്ലേസ്റ്റോർ -> ഓണിമോണി ആ
 • ഫിൻവു :പ്ലേസ്റ്റോർ -> ഫിൻവു
 • ക്യാംസ്ഫിൻസർവ് :പ്ലേസ്റ്റോർ -> ക്യാംസ്ഫിൻസർവ്
 • നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുകയും 4 അക്ക പിൻ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യുക. ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒരു ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കും, അതിനുശേഷം, [നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ]@anumati നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡിൽ ആയി സജ്ജമാക്കുക.
 • [നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ]@anumati ലളിതവും ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്, എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി [ഉപയോക്തൃനാമം] @anumati ഈ ഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ പങ്കിടൽ അഭ്യർത്ഥനയോ സമ്മതപത്രമോ അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല


നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തി ചേർക്കുക

 • അടുത്തതായി, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്ത ബാങ്കുകളിലെ സേവിംഗ്സ്, കറന്റ്, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കായി സ്വയമേവ തിരയുന്നു.
 • നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ യിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പങ്കെടുക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സ്വമേധയാ അക്കൗണ്ടുകൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അക്കൗണ്ടുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാം എന്നതിന് പരിധികളില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ടുകൾ അൺലിങ്ക് ചെയ്യാം.


ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിനുള്ള സമ്മതം അംഗീകരിക്കുകയും മാനേജുചെയ്യുകയും ചെയ്യുക

 • സമ്മത അഭ്യർത്ഥന അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ പങ്കിടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് (അക്കൗണ്ടുകൾ) തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഉപമതിയിൽ (ഘട്ടം 2-ൽ) ഒന്നിലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ (അക്കൌണ്ടുകളിൽ) ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
 • നിങ്ങൾ സമ്മതം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആവശ്യമായ ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നതിന് മതി ബാങ്കിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന വായ്പാ ദാതാവിന് സുരക്ഷിതമായി കൈമാറുകയും ചെയ്യും.
 • ആർബിഐ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ, ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സംഭരിക്കാൻ കഴിയൂ. ബാങ്ക് സമ്മതത്തോടെയുള്ള ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ നിർവഹിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, വ്യക്തമായ ഉപഭോക്തൃ സമ്മതത്തോടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.