ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ്


പിഎസ്ബി അലയൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എല്ലാ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെയും ഒരു കുട സജ്ജീകരണം) സ്വീകരിച്ച ഒരു സംരംഭമാണ് ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ്, ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് (പ്രായം / ശാരീരിക വൈകല്യ മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലാതെ) പ്രധാന സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തികേതര ബാങ്കിംഗ് ഇടപാട് സേവനങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ ലഭിക്കും. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനകാര്യ സേവന വകുപ്പിന്റെ ഈസ് "ഉപഭോക്തൃ സൗകര്യത്തിനായി ബാങ്കിംഗ്" എന്ന ബാങ്കിംഗ് പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായുള്ള റോഡ്മാപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും സംയുക്തമായി പാൻ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 100 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സേവന ദാതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സാർവത്രിക ടച്ച് പോയിന്റുകളിലൂടെ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

1763 ശാഖകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത 534 പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന / വിപുലീകരിക്കുന്ന വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പിഎസ്ബി അലയൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് 1000 ലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കും.


പിഎസ്ബി അലയൻസ് ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ് സേവനത്തിന് കീഴിലുള്ള സേവനങ്ങൾ

താഴെ സൂചിപ്പിച്ച സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സേവനം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ

 • ആധാർ എനേബിൾഡ് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം - ഉപഭോക്താവിന്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആധാർ കാർഡ് പിൻവലിക്കൽ വഴി പിൻവലിക്കൽ
 • ക്യാഷ് ഡെലിവറി (പിൻവലിക്കൽ)

സാമ്പത്തികേതര ഇടപാടുകൾ

 • ഉപകരണങ്ങൾ എടുക്കുക (ചെക്കുകൾ / ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ / പേ ഓർഡറുകൾ മുതലായവ).
 • പുതിയ ചെക്ക് ബുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് എടുക്കുക.
 • ഫോം 15ജി/ 15ഹ് എടുക്കുക
 • സ്റ്റാൻഡിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എടുക്കുക
 • സർക്കാർ ചലാൻ എടുക്കുക
 • നോമിനേഷൻ അഭ്യർത്ഥനകൾ എടുക്കുക
 • ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അഭ്യർത്ഥനകൾ എടുക്കുക
 • ജീവൻ പ്രമാൻ വഴി ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കൽ
 • ഡിഡി ഡെലിവറി
 • ടിഡിആർ-കളുടെ വിതരണം
 • ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ / പ്രീ പെയ്ഡ് കാർഡുകളുടെ വിതരണം
 • ടിഡിഎസ് / ഫോം 16 ഡെലിവറി
 • അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഡെലിവറി


 • മൊബൈൽ ആപ്പ്/ വെബ് പോർട്ടൽ/ കോൾ സെന്റർ എന്നിങ്ങനെ 3 ചാനലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വഴി ഉപഭോക്താവിന് സ്വയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
 • ഏജന്റ് ഉപഭോക്താവിന്റെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സേവന കോഡ് ഏജന്റിന്റെ പക്കൽ ലഭ്യമായതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടതിനുശേഷം മാത്രമേ ഡിഎസ്ബി ഏജന്റിന് ഡോക്യുമെന്റ് കൈമാറാൻ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകൂ. ഉപഭോക്താവ് "പേ ഇൻ സ്ലിപ്പ്" ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുകയും പൂർത്തിയാക്കുകയും ഒപ്പിടുകയും ചെയ്യും (സമർപ്പിക്കേണ്ട ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു).
 • ഇതിനുശേഷം അവൻ / അവൾ ഉപകരണം ഏജന്റുമാർക്ക് കൈമാറും, ഏത് ഏജന്റ് നിയുക്ത കവറിൽ ഇടുകയും ഉപഭോക്താവിന്റെ മുമ്പാകെ മുദ്രവെക്കുകയും വേണം. ഏജന്റ് അവരുടെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുമായി ടാലി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യുകയും അത് ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
 • ഒരൊറ്റ പിക്ക് അപ്പ് അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരു ഏജന്റിന് ഒന്നിലധികം ഉപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരൊറ്റ അഭ്യർത്ഥന ഐഡിക്കായി വ്യത്യസ്ത ഉപകരണ തരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല.


 • ബാങ്ക് / റിസർവ് ബാങ്ക് നിർദ്ദേശിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 1000 നിർദ്ദിഷ്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബാങ്കിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് "യൂണിവേഴ്സൽ ടച്ച് പോയിന്റുകൾ വഴി ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ്" സൗകര്യം നൽകുന്നതിന് ബാങ്ക് ഇന്റഗ്ര മൈക്രോ സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെയും ബിഎൽഎസ് ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിനെയും സേവന ദാതാക്കളായി നിയമിച്ചു.
 • ഇന്റഗ്ര മൈക്രോ സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും ബിഎൽഎസ് ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡും ചേർന്ന് ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ് ഏജന്റുമാർ. ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും.
 • 650 ലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചതനുസരിച്ച്, ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ 1763 ശാഖകൾ ഇതുവരെ ഉൾപ്പെടുന്നു. പിഎസ്ബി അലയൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി കൂടുതൽ ശാഖകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 1000 ലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഡോർസ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കും.
 • 1.മൊബൈൽ ആപ്പ്, 2.വെബ് അധിഷ്ഠിത, 3.കോൾ സെന്റർ എന്നിവ വഴി ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾ നൽകും.