• വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെ ഉടനടി ഗൌനിക്കുക
  • ഡോക്ടർ കോളില്‍
  • 6 മാസം മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള നായ്ക്കളെ കവർ ചെയ്യുന്നു
  • ശസ്ത്രക്രിയയും ആശുപത്രിവാസവും


എഫ്ജി ഡോഗ് ഹെൽത്ത് കവറിനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന രേഖകൾ

പ്രോസ്പെക്ടസ്
download
ബ്രോഷര്‍
download
നയ പദങ്ങൾ
download
പ്രൊപ്പോസൽ ഫോം
download
ക്ലെയിം ഫോം
download

Lifestyle-insurance